logo FAMU

Úvodní slovo děkanky pro měsíčník FAMU News ke studujícím.

ČERVENEC 2022

Milé studentky, milí studenti,

pro mnohé z vás v létě vrcholí vaše tvůrčí činnost; dokončujete svá cvičení a filmy. Přeji vám, abyste měli na tvorbu dostatek soustředění, prostor pro zvědavost a nechali se i překvapovat. Pro mě osobně byl vždy velký zážitek pracovat ve štábu, být součástí těch různých expertíz a perspektiv, které každá členka štábu přináší - přeji vám tato protnutí, ať jsou konstruktivní a obohacující. Pokud pracujete na oborových cvičeních anebo preferujete spíše solitérní experimentování, zkoušejte a pohrávejte si - škola je váš prostor pro zkoumání a objevování.
Teď vás zdravím z festivalu FID Marseille, s nímž jsem se právě domluvila, že příští rok sem bude moct přicestovat 8 z vás na intenzivní týden projekcí a setkání s filmaři a filmařkami různých profesí. FIDM je pro mě už léta jedním z nejklíčovějších v celosvětovém festivalovém okruhu; svým přátelům často říkám - pokud chceš vidět, jak bude vypadat film za 5 let, jeď do Marseille. Třeba včerejší projekce hybridního deníkově-dokumentárně-observačně inscenovaného filmu Woman escapes kombinujícího 16mm pozorování s 3D částmi vytvářejícími ohromující lyrické pasáže bylo podnětné v tolika směrech.
Umím si představit, kolik toho musíte během léta a dokončování svých filmů vydat, udělat mnoho tvůrčích i organizačních rozhodnutí, případně také píšete bakalářky nebo diplomky. Přeji vám, abyste ani během tohoto intenzivního produktivního období nezapomínali "doplňovat" své zdroje, vystavovat se podnětům, které vyživují vaši vášeň pro tvorbu.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

ARCHIV:

ČERVEN 2022
DUBEN 2022
BŘEZEN 2022
ÚNOR 2022
LEDEN 2022
PROSINEC 2021
LISTOPAD 2021
ŘÍJEN 2021
ZÁŘÍ 2021
SRPEN 2021

Milé studentky, milí studenti,

v uplynulých týdnech jste prošli obtížnými situacemi, o nichž vím, že na mnohé z vás doléhají. Velká část vás se účastnila Pléna akademické obce FAMU, kterou svolala studentská komora senátu (je skvělé, že jste jej svolali a že byl tento prostor pro vyjádření – studentské komoře AS FAMU děkuji za organizaci), část z vás sepsala svoje otevřené vyjádření, účastníte se zasedání senátů (FAMU i AMU). Ráda bych vás ujistila o několika věcech: váš hlas je podstatný a je mu nasloucháno – z mnoha stran. Jako vedení vždy podporujeme, abyste tam, kde je účast studentstva možná, měli jistý prostor k vyjádření. Na druhou stranu, pokud se proběhnuvšími události nezabývate, nebo již dále zabývat nechcete, je to zcela v pořádku. Nejdůležitější je, abyste se soustředili na úspěšné uzavření semestru, a především na svoji tvorbu. A pokud někdo má ještě jiný postoj, nechce se sice nijak vyjadřovat, ale sám/a řeší vnitřní dilemata, spojená s ne/důvěrou či komunikací s konkrétními osobami, posílili jsme výrazně kapacity paní psycholožek, aby se na vaše konzultace dostávalo co nejrychleji.

Za jedno z možných pozitivních vyústění této aktuální krize pokládám vznik Etického kodexu FAMU, který by měl být vytvářen participativně, za účasti celé fakultní komunity (resp. kohokoliv z fakulty, kdo se do těchto diskusí bude chtít zapojit). Bude tedy skvělé, když se budete účastnit tematických setkání, které budou pořádány paní ombudsmankou, a vyjádříte svoje zkušenosti a názory k tématům, která m.j. vzešla také ze zmíněného pléna AO i z performance NE!musíš to vydržet, a i za vaší pomoci tak vznikne dokument, který nastaví hranice a pravidla vnitřní kultury FAMU.

Přeji vám ze všeho nejvíc teď to soustředění se na vaši tvorbu a radost z tohoto intenzivního období natáčení.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

v uplynulém měsíci mě potěšilo několik setkání zaměřených na vytváření nových možností spolupráce pro vás. Záleží mi na tom, abychom pro vás připravovali prostory a příležitosti, které mají dlouhodobý smysl. Pracujeme na takových nových spolupracích se školami, které jsou praktické, špičkové ve svých oblastech, a kde má význam jet opravdu kvůli rozšíření znalostí a praxí (například usilujeme o bilaterální výměny s prestižními školami, jako jsou Dánská národní filmová škola, La Fémis, Centro Sperimentale di Cinematografia).

Rozvíjíme takové podoby mobilit a studijních a praktických stáží, které vám pomohou se zorientovat v současném světovém filmovém průmyslu, resp. audiovizi.

Zároveň na domácím poli usilujeme o hlubší uznání a ukotvení uměleckého výzkumu napříč institucemi, počínaje MŠMT a konče našimi vlastními podpůrnými programy (viz. výzva na fellowship v aktuálním newsletteru a letos budou i další příležitosti). I když je definice uměleckého výzkumu v teoretickém rámci pořád poněkud mlhavá, mnoho přemýšlivých autorek a autorů (a to i mezi vámi) se mu věnuje a svojí prací tyto definice dále zaostřuje.

Pro sestavování štábů, resp. hledání spolupracovnic a spolupracovníků, či naopak projektů, do nichž se chcete zapojit, má FAMU prostor na platformě Slack. Mám radost i z toho, že tímto způsobem se do výroby filmů mohou zapojit třeba i studující z katedry fotografie, kteří by často chtěli spolupracovat víc, než "pouze" dokumentovat natáčení. Anebo studující z CASu, kteří typicky pracují v mezikatederních spolupracích nejméně. Anebo studující z KSD, kteří vedle realizace svých scénářů (letos jsme podporu rozšířili ze 3 na 5 "patnáctiminutovek", vznikajících ve spolupráci KSD a KR), kteří by rádi spolupracovali jakožto dramaturgyně a dramaturgové. Propojujte se.

A dávejte nám vědět, co dalšího vám dává smysl.

Krásné jaro a mnoho sil do vašich natáčení!

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

v uplynulém týdnu se mnozí a mnohé z vás zapojili do různorodých aktivit na pomoc Ukrajině, sami jste některé z nich iniciovali. Vážím si vašeho nasazení, energie, nápadů, ochoty a vstřícnosti. Jsem hrdá, že se jako fakultní komunita dokážeme semknout a spolupracovat na okamžitých krocích. Vytrvejme v aktivitách podpory i v nadcházejících týdnech a měsících.
Z učebny U1 je tento týden prostor pro vás, kteří se chcete scházet a diskutovat, či si jenom odpočinout, a zároveň sledovat stream Bdění pro Ukrajinu z Národního divadla. "Újednička" jako komunitní místo zůstává i na neděli, kdy proběhnou první vámi pořádané víkendové projekce.
 
V příštím týdnu čeká naši školu významná událost: volby do Akademického senátu FAMU. Právě v obtížných situacích často poznáváme, jak důležité jsou pevné charaktery i pevné základy institucí.
Akademická obec je svobodným společenstvím, v rámci nějž funguje na základě voleb zastupitelský princip, a vy si vybíráte osobnosti, které vás mají zastupovat v hlavním kontrolním orgánu školy. Již proběhly dva podstatné kroky: nominace kandidujících a zveřejnění jejich koncepcí (soupis kandidátů a kandidátek, jejich nominujících, i jejich koncepce najdete na webu). Teď je na řadě ten třetí, nejpodstatnější: hlasování. 8. až 10. března volte - vyjádřete svůj názor, využijte tento prostor pro váš hlas.

Přeji vám hodně sil a radost ze společných aktivit,
Andrea Slováková
Děkanka
 

Milé studentky, milí studenti,

ráda bych vám poděkovala za vyplnění studentských evaluací předmětů po zimním semestru. Mnozí z vás se dotazovali, k čemu evaluace předmětů jsou, proč se dělají po každém semestru a co vlastně mohou změnit. Odpověď na tu poslední část otázky je jednoduchá: hodně. Vyjadřování zpětné vazby reprezentuje důležitou rovinu správy školy: participativnost. Zapojení studentstva do podoby výuky skrze pravidelnou a důslednou zpětnou vazbu je jednou z možností, jak neustále naše studijní programy vylepšovat tak, aby odpovídaly potřebám studujících.

V uplynulém a tomto týdnu se setkávám s vedoucími kateder, procházíme hodnocení všech předmětů podrobně společně a diskutujeme nad možnostmi řešení kritických poznámek či nad možnostmi zakomponování skvělých podnětů, které komentáře z evaluací často obsahují. Již letos bylo učiněno několik změn na několika katedrách, které reagovaly právě na studentskou zpětnou vazbu. U několika předmětů se například uvažuje o jejich vyšším kreditovém hodnocení na základě vyjádření studentstva o množství potřebné nepřímé výuky daného předmětu. Evaluace jednotlivých předmětů, společně se setkáními se studijními ambasadory a také se sebehodnocením kateder, které se sbírá v říjnu a zaměřuje se také na širší témata (jako například podmínky a průběh výroby cvičení, spolupráce se Studiem FAMU, podoba klauzurních projekcí a diskusí, soustředění v Poněšicích, studijní výjezdy apod.) však pomáhají také vedení fakulty. Jsou to právě studentské podněty v evaluacích i v sebehodnoceních, které přispěly například k navýšení počtu střižen, nákupům určitého technického vybavení, či některým podobám mezinárodních spoluprací, které rozvíjíme. Vložení evaluačního procesu do přirozeného života školy je podle mého názoru podstatné pro to, abychom školu utvářeli společně jakožto fakultní komunita, která sleduje společný cíl: rozvoj naší fakulty, aby byla garantem kvalitního vzdělávání a moderního myšlení o kinematografii i o způsobech, jak jednotlivé profese audiovize vyučovat.

Děkuji, že se na tomto cíli podílíte.

Přeji vám příjemný a podnětný vstup do nového semestru.

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

přeji vám do nového roku hodně vnitřních sil a rovnováhy, aby vás těšila vaše tvorba a rozvoj v rámci studia. Máme před sebou další rok, který bude v mnoha ohledech nestandardní a možná i nelehký. Přeji nám všem, abychom si dokázali být vzájemně nápomocní, projevovat pochopení a velkorysost i vůči jiným typům řešení a rozhodnutí, než jsou striktně ty podle vlastních představ, a zároveň abychom si dokázali vytvořit prostor pro svoje tvůrčí vize, které nám umožňují nejen sebevyjádření, ale i reflexi světa, který chceme žít i proměňovat.

Ráda bych s vámi letos pracovala na několika cílech.

  1. Bezpečné a spravedlivé studijní prostředí. V minulém roce se nám podařilo dosáhnout několik milníků v budování infrastrukturní opory pro rozvoj takového prostředí. Máme kompetentní a empatickou paní ombudsmanku. Díky její mimořádné osobnosti a práci pro nás, kterou považuje za smysluplnou i v kontextu celého vysokoškolského prostředí v České republice, máme rozsáhlou a detailní Chartu ombudsmanky a nastaveny zásady práce tohoto institutu, jimiž se inspiruje již teď pět dalších českých škol. Navýšili jsme kapacity fakultních psycholožek a vzdělávací aktivity v oblasti duševního zdraví a důstojného zacházení u nás vedle paní ombudsmanky realizuje také sdružení Konsent. Zapojujeme se do celospolečenské debaty týkající se podoby kvalitního vysokoškolského prostředí. Před koncem roku vznikla i na FAMU studentská iniciativa Ne!musíš to vydržet. Vnímám ji jako pozitivní a odvážné gesto, které je nezávislé na vytvořené infrastruktuře, ale může z ní v případě zájmu těžit. Jsem vděčná za otevřený dialog a připravená pracovat s podněty, které iniciativa vznese. Domnívám se, že právě spojení a vyvážení osobní angažovanosti studujících a neustálé práce na rozvoji institucionální infrastruktury nám umožní společnými silami prostředí na FAMU pořád zlepšovat.
     
  2. Sestavování štábů. V končícím semestru proběhla diskuse (na kolegiu děkanky, se studijními ambasadory/ambasadorkami, anketa na Facebooku, na níž navazujeme dalším pokračováním – viz výzva v tomto newsletteru) týkající se prostředí či platformy, která by fungovala jako určitá „nástěnka s chatem“, kde bude možné vystavit základní informace (česky i anglicky) o připravovaných společných cvičeních, resp. mezikatederně natáčených filmech a domlouvat chybějící pozice do štábů. Do konce ledna bude vámi zvolené prostředí nastaveno a připraveno pro vaše letošní projekty.
     
  3. Ukotvení studijních ambasadorů a ambasadorek. Každá katedra má jednu či dvě studijní ambasadorky/ambasadory (v závislosti na tom, zda má i studijní program pro zahraniční studující). Jejich role je velmi důležitá při sběru sebehodnocení, které se dělá vždy v říjnu jakožto ucelená reflexe uplynulého akademického roku. Je to také klíčová pozice pro komunikaci mezi studentstvem, vedením katedry a také vedením fakulty. V uplynulém roce jsme zavedli tento institut i pro studijní programy v angličtině. Na tomto místě bych ambasadorům a ambasadorkám ráda srdečně poděkovala za jejich důslednou a citlivou komunikační práci. Několikrát jsem se s nimi v uplynulém roce viděla i já a vážím si jejich vnímavého přemýšlení a strukturované zpětné vazby k fungování školy. V dialogu s ambasadorkami a ambasadory připravujeme jasnější definici či soupis doporučení, jak mohou fungovat. Přemýšlejte nad tím spolu s námi a řekněte svým ambasadorkám a ambasadorům, co od nich potřebujete, co si na jejich práci vážíte a co byste očekávali.
     
  4. Proměna klauzur směrem k mezikatedernímu dialogu. Začnu zde osobní poznámkou. Když jsem byla ředitelkou Nakladatelství AMU, začali jsme vydávat tzv. knihu klauzur. Texty o studentských filmech, které píšou osobnosti zvenku školy a umožňují nám tak být otevření i podnětům mimo katederní prostředí. Sama od té doby chodím téměř na všechny klauzurní projekce, které se nekryjí. Léta jsem se podivovala nad tím, proč některý film vidím 3 – 4krát na projekcích různých kateder, přičemž na některých z nich proběhne přímo na místě velmi cenná a podnětná diskuse, u níž by bylo nesmírně užitečné, kdyby ji slyšeli i tvůrkyně a tvůrci z jiných kateder. Kdyby třeba střihači/ky či režiséři/rky slyšeli, jak na společné cvičení nahlíží například pedagogové a studující zvukové tvorby či kamery, a naopak. S tímto postojem jsem zdaleka nebyla osamocená. V uplynulém roce jsme tedy pilotně uspořádali 2 projekce společných cvičení, na něž byly pozvány všechny zúčastněné katedry. Tato proměna probíhá spíš pozvolně a zatím se nepodařila zcela. Mluvila jsem pak se studentstvem a prakticky jednohlasnou reakcí bylo ocenění potenciálu mezioborové diskuse. Letos tedy navážeme a již v březnu budeme vytvářet logistiku zářijových klauzurních projekcí tak, aby kromě naplňování potřeb jednotlivých kateder mohly být i platformou pro mezikatederní výměnu inspirativních podnětů.

Na závěr tohoto nebývale dlouhého úvodníku si dovolím ještě jednu osobní poznámku. Před svátky jsem podstoupila operaci meziobratlové ploténky. Je to relativně standardní zákrok a zotavuji se dobře; zpátky ve škole bych měla být v druhé polovině ledna. Během zpomalení, k němuž mě tento stav donutil, jsem pozorovala práci zdravotníků, přetížených a unavených dobrých duší, kteří pracují nejen kvalitně a poctivě, ale ještě dokážou i vstřícně komunikovat, odpovídat na otázky. Jsem vděčná za jejich úžasnou práci a zároveň obdivuji jejich charaktery, které se vyjevují právě ve chvílích obtíží a krizí. Všichni víme, že zdravotnictví je celou pandemickou dobu pod obrovským tlakem. Je inspirativní vidět takto přínosné způsoby zvládání a jednání. Přála bych i nám, abychom se vůči světu projevovali jako osobnosti, které svoji sílu používají pro rozvoj a zlepšení podmínek pro všechny.

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

návštěva Bély Tarra byla zážitkem i pro mě. Během jedné projekce jsme seděli v předsálí, ve vedlejší místnosti měl David Čeněk videohovor s Carlosem Reygadasem (domluva na příští rok). Pan Tarr říká – Carlos, toho bych rád slyšel, mohli jsme mu zavolat spolu. A rozmluvil se o filmové škole, kterou kdysi založil a vedl a kde byla výuka sestavena pouze z intenzivních workshopů s tvůrci a tvůrkyněmi reprezentujícími nejrůznější styly. A třeba Apichatpong Weerasethakul (rovněž domlouváme jeho návštěvu FAMU) vzal všechny do lesa a tam půl dne meditovali. Smáli jsme se. Pak mi pan Tarr řekl jeho reflexi naší školy, jak ji vidí po každodenním setkávání a blízké společné práci se 16 studujícími. Dával důraz na některé hodnoty. Podporovat rozvoj představivosti, nejen naplňování instrukcí. Myšlení, svobodné uvažování nad způsobem ztvárnění, nad vlastním výrazem. Přemýšlet, jak chci vyprávět, jak pracovat s výrazovými prostředky.

Vážím si vás, milé studentky a milí studenti, že se účastníte výuky a že se i v těchto nelehkých a nestandardních dobách snažíte hledat podněty, rozvíjet a posouvat své tvůrčí myšlení. Přeji vám hodně vnitřních sil a rovnováhy.

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,
 

školu utváříme společně. Každý/á člen/ka fakultní komunity má stejná práva a příležitosti a zároveň spoluzodpovědnost – za to, jak se k sobě vzájemně chováme, jak se těšíme, když má někdo úspěch, nebo jsme si ochotni pomoct, když se zrovna něco nedaří.

Vy jste teď ve fázi promýšlení svých námětů a vývoje cvičení a filmů, které budete v letním semestru realizovat. Některé realizace už připadají i na tento semestr. Ať už jsou vaše náměty osobní až intimní, nebo spíše společenské, hledejte inspirace v různých náhledech, nerezignujte na interdisciplinaritu či multidisciplinaritu v přístupech k vašemu tématu, dívejte se pozorně a citlivě, sledujte i ty méně zjevná dění, navštěvujte výstavy, čtěte a nikdy se nevzdávejte kritického myšlení, tedy pozice, kdy se na věc dokážete podívat z více úhlů pohledu.

Myšlení na pomezí oblastí poznání – či účelně je propojující – nás může posouvat k širším i hlubším perspektivám. A skrze ně pak můžeme i více rozumět tomu, co se děje kolem nás a třeba i fakultní komunitě přispívat spíše hledáním společného, toho, na čem nám všem záleží, ve spolupráci a konstruktivním dialogu, spíše než v neustálém vyhledávání chyb na postojích či postupech druhého, odlišného.

Ten důraz na jakýsi sdílený konstruktivizmus a dobrou vůli jako východisko přístupu k jinému dávám i proto, že se, i jako společnost neustále se potýkající s pandemií a jinými nejistotami, potřebujeme umět dívat dopředu a zároveň pozorně rozhlížet kolem sebe, tedy být citlivý vůči žitému světu a v rozumné míře spolupatřičnosti hledat to, co nás táhne k budoucím objevům a radostem a posunům a rozvojům – osobním i společenským.

Přeji vám mnoho různorodých podnětů pro vaši tvorbu a nám všem to sdílené konstruktivno pro společné fungování v rámci naší školy.
 

Krásný podzim,
Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

vítejte v novém akademickém roce. To nejpodstatnější, co bych vám na uvítanou chtěla říct, je: choďte do školy. Zdánlivě banální přání či výzva má najednou, v kontextě uplynulého jeden a půl roku, zcela jinou naléhavost a smysl. Před rokem jsme zahajovali výuku s přísnými bezpečnostními a hygienickými opatřeními, ale také s opatrným optimismem. Po deseti dnech jsme však museli přejít na distanční výuku a téměř zcela přerušit tu praktickou. Kromě spousty jiných věcí nás proběhnuvší doba také naučila, že jakkoliv odůvodněné či dokonce pevné se nám mohou zdát naše předpoklady a z nich plynoucí usuzování na budoucnost, je naše pozice ve vztahu k plánované realitě vratká. S vědomím křehkosti aktuálního stavu a možností tedy vstupujeme do období výuky teď. Využijte každý den, kdy můžete být fyzicky ve škole, kdy se můžete vidět se spolužačkami a spolužáky, kdy můžete osobně mluvit se svými vyučujícími, kdy se můžete věnovat praktickým úkolům zadaným v hodinách, kdy můžete tvořit nejen samostatně, ale i ve spolupráci.

Časy uzavření nám umožnily prozkoumat i třeba méně exponované nebo realizované části našich já - ty soustředěné, samostatné či až solitérní, více si vědomé vnoření do soukromých, bližších světů. Se začátkem akademického roku se vám zas otevírá prostor rozprostřít tato svoje já do intenzivnější dialogičnosti, do každodenního časoprostorového sdílení - s lidmi, s nimiž vás pojí vášeň pro audiovizuální či vizuální vyjadřování, pro tvůrčí myšlení, ale také pro poznání světa, jak se jeví nejen nám, ale i těm, s nimiž tu školní každodennost budeme prožívat spolu. Přeji vám, ať jsou to podnětná a rozvíjející spoluprožívání.

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

vítejte po prázdninách zpátky ve škole. Všem vám přeji podnětnou prezentaci vašich ročníkových či závěrečných cvičení a filmů na klauzurách. Navštěvujte i klauzury dalších kateder, nejen té své - můžete vidět zajímavá oborová cvičení a lépe tak porozumět tomu, čím a jak se zabývají vaše spolužačky a spolužáci z jiných oborů.
Speciálně bych zde ráda oslovila naše nové studenty a studentky, nastupující do prvních ročníků. Od neděle do středy vás čeká společné soustředění v Poněšicích, kde se poprvé společně setkáte a seznámíte. Poznávat se ale pak budete dál, i prostřednictvím spoluprací na praktických cvičeních. Během studia si vytvoříte vazby, na něž možná navážete pak i dále také ve svém budoucím profesionálním působení. Zároveň je doba, kterou strávíte ve škole, zcela výjimečným časem z hlediska toho, na co se můžete/měli byste se soustředit a věnovat tomu svůj čas a mentální prostor. Máte samozřejmě své další zájmy, aktivity a někdy potřebujete i udělat určitou práci či brigádu. Tomu napětí mezi zajištěním svého života a školními povinnostmi (a radostmi!) rozumím, i z vlastní zkušenosti. Je však podstatné, abyste se škole a také spolupracím v rámci výuky věnovali plnohodnotně, zaujatě, aby se to propojení s aktivitami ve škole stalo určitou intenzitou - což vám také srdečně přeji. Tematizujte ta případná napětí, mluvte o nich, popřípadě se poraďte – se svými pedagožkami a pedagogy, se školní psycholožkou či ombudsmankou. Pokuste se najít rovnováhu ve skloubení těchto částí svého života, neboť čas a soustředění, které věnujete škole, v této podobě svobodného prostoru pro jakkoliv rozbíhavé tvůrčí přemýšlení a pro vzdělávání, už pak později ve svém profesním životě nebudete mít. Využijte teď v následujících letech to, jaký prostor s možnostmi hledačství, otevřeného osobního vyjádření, a také pro spolupráce s dalšími spolužačkami a spolužáky, pro společné přemýšlení a soustředěné práce na společných cvičeních, se vám nabízí.

Přeji vám podnětný čas přípravy na nadcházející semestr.

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

nejintenzivněji z celého roku se teď věnujete praktickým cvičením a své tvorbě. Potkávám vás na chodbách a v kuchyňkách i tady v Lažanském paláci a jeví se mi, že jste ve svém živlu, máte radost, i když se třeba něco zrovna v tu chvíli nedaří podle vašich představ.

Možná jste museli rezignovat na některé konkrétnosti svých původních plánů, avšak zkuste využít ty změny či nepohodlnosti dané časovými limity anebo předchozími omezeními praktické výroby jako překážky, jejichž překonávání vás vyzývá k tvůrčím, netypickým řešením, k jinému typu hledačství, než jaké byste zapojili do svého uvažování obvykle.

Zkuste také dokončovat své projekty tak, aby se na jejich tvorbě stihly podílet všechny profese štábu – zkuste stihnout finální podobu střihu i barevné korekce a mix zvuku. Pamatuji si z dob svých studií, jak turbulentní a peripetický je ten čas dokončování filmů. Avšak ty podmínky, které máte pro promýšlení i vznik svých děl, nebudou už nikdy ve vašich profesních životech stejné, takže je, věřím, užijete co nejvíc.

Přeji vám intenzivní a objevný zbytek léta,
Andrea Slováková
děkanka
 

ČERVENEC 2021
ČERVEN 2021
KVĚTEN 2021
DUBEN 2021
BŘEZEN 2021
ÚNOR 2021
LEDEN 2021
PROSINEC 2020
LISTOPAD 2020
ŘÍJEN 2020

Milé studentky, milí studenti,

v uplynulém týdnu mě potěšila výstava ročníkových prací Centra audiovizuálních studií. Prožíváme obtížný akademický rok, zejména nelehký pro vás, studující. Tíha té tekuté nejistoty kolem nás se do mnoha děl promítla obsahově, avšak s obdivem jsem procházela mezi důmyslnými, vrstevnatými a esteticky různorodými díly. Rovněž studující katedry fotografie již prezentovali některé své ročníkové výstupy. S radostí sleduji to, že tvůrčí vize, které mnohá díla ukazují, jsou jasné, promyšlené a rozhodné. Snad ony se vám staly tím pevným bodem. Děkuji též pedagožkám a pedagogům, kteří studující po celý rok povzbuzovali a motivovali a pedagogický proces plnohodnotně realizovali i v neobvyklých podmínkách.

Každodenně jsme všichni zavalování množstvím informací. Užitečnou navigací v těchto přílivech je kritické myšlení. Přístup zohledňující více možných pohledů na problém umožňuje také porozumění kontextu informace či názoru. Je podstatné, z jakého zdroje sdělení pochází. Kdo jej říká, kde, kdy a za jakých okolností. Ale důležité také je, na co svým sdělením reaguje. Pokud jde třeba o osobní facebookový status, byť široce sdílený, byl v reakci na nějaké jiné sdělení či mediální obsah? Pokud se v takovém textu vyskytují informace, které vás zneklidňují, ověřujte si je. Častokrát není vůbec obtížné najít otevřený spolehlivý zdroj, s nímž lze osobní či emocionálně zbarvená sdělní konfrontovat a informace či kontext jako podklad pro vlastní kritické myšlení tak získat.

Přes léto mnozí z vás realizují či dokončují své filmy a další klauzurní díla. Přeji vám soustředění, tvůrčí síly a radost z těchto realizací.

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

jsem ráda, že jsou už naplno rozběhnuté výroby vašich cvičení a filmů. Vedle toho však také pracujete na písemných pracech - ať už menších seminárních, anebo těch závěrečných kvalifikačních, či výstupech pro vaše granty. Pokud hledáte zdroje, knihy a texty relevantní k vašemu tématu, užitečným nástrojem vám mohou být tzv. referenční služby. Jedna z nejlepších, která zahrnuje i oblast audiovize a různé tematické okruhy v rámci ní, je oxfordská referenční služba, kterou pro vás naše knihovna předplatila. Více se dočtete v příspěvku. Možná se vám také stalo, že během toho uzavřeného času různých úrovní lockdownu jste měli více soustředěného času a využívali ho ke čtení. Pokud vás vedle cinefilních vášní ovládla i láska ke knihám, nevzdávejte se jí. Přeji vám, abyste každodenně nacházeli čtení, které vás bude těšit tím, jakými různými způsoby rozvíjí kritické myšlení, způsoby argumentace a otevírá vám zdroje inspirace a nahlížení filmu i světa z nových pozic.

Andrea Slováková

děkanka

Milé studentky, milí studenti,

mám radost, že většina z vás již realizuje svá praktická cvičení, natáčíte filmy. Ráda bych vyjádřila obdiv a pochvalu těm, kdo dokázali v těch uplynulých měsících pracovat na důkladné přípravě svých projektů, které teď mohou vstoupit do výroby.

V uplynulých týdnech jsme vypracovávali materiály, v rámci nichž jsme dělali různé statistiky; o jednu z nich se s vámi podělím: na FAMU máme 23 docentů, z nichž však pouze 2 jsou ženy, a 18 profesorů, z nichž pouze 1 je žena. I když jsem si všímala, že žádosti o habilitace a profesury podávají téměř výlučně muži, velikost tohoto nepoměru mě překvapila. Vzpomněla jsem si, jak jsem vloni mluvila se třemi našimi úžasnými pedagožkami a umělkyněmi a ptala se jich, jestli neuvažují o habilitaci. Vysvětlovaly mi různé, zejména časové komplikace, které jim v tom brání, i když by třeba rády. Taky jsem si vzpomněla, jak jsem v začátku svého mandátu narážela na to, že když jsem chtěla třeba některé rady a komise sestavit genderově vyváženěji, potýkala jsem se s nedostatkem žen s vyššími akademickými tituly (nejen interních z FAMU). Jedná se o fenomén, který je na akademické půdě známý a rozšířený. Chtěla bych toto místo využít na sdělení: pokud víte o pedagožkách a pedagozích, kteří by se rádi habilitovali svým uměleckým dílem a naráží na problém nalezení času k přípravě habilitace, povzbuďte je, ať s námi mluví o svých překážkách: s vedoucími svých kateder či s vedením fakulty. Rádi je podpoříme například poskytnutím tvůrčího volna (jeho podmínky jsou popsány v kolektivní smlouvě), společnou úvahou nad dočasným rozložením vašich jiných pracovních povinností a podobně. A vy, milé studentky a milí studenti, podpořte je také. Navíc i díky takovémuto dialogu můžeme na fakultě dále pracovat také na přípravě systémových opatření k důslednější pomoci osobám pečujícím o děti.

Mnoho sil do vaší tvorby a radosti z natáčení vám přeji,
Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

jakkoliv je prostor naší školy pro nás všechny pořád z velké části virtuální, těší mě, když se na jeho fungování, proměnách i reflexi podílíme společně. Mám radost, když navrhnete, jaká témata či rozvoj a trénink jakých kompetencí je pro vás podstatný v rámci modulů, když jste v únoru vyplnili evaluace jednotlivých předmětů, když přispíváte svým záběrem do časosběrného FAMU filmu, který od října "sbíráme", je skvělé, když si mezi sebou i s vašimi vyučujícími sdílíte zkušenosti i pocity z distanční výuky a když se aktivně zapojujete do debat či řešení úkolů v rámci hodin. A když individuálně realizujete ty praktické úkoly, které lze. Možná si častokrát říkáte, že je nespravedlivé, že právě na vás dopadly pandemické časy a nestandardnost praktické výuky. Máte to těžké. Avšak ne všechny odchylky jsou nutně špatné - ty podmínky, v nichž vy teď přemýšlíte, fantazírujete a tvoříte, jsou prostě hodně jiné, něž měli vaši starší spolužáci a spolužačky. Realizovat audiovizuální úkoly samostatně vás však také může v mnoha aspektech posunout, prohloubit vaše poznání, umožnit vám jiný náhled na to, proč a jak chcete točit/fotit/psát/vytvářet. Vytrvejte v těch individuálních realizacích. Vedení fakulty, katedry i Studio FAMU zároveň neustále dělá všechno, co je v našich silách, abychom co nejdříve mohli spustit praktické realizace i ve štábech. Využijte ještě tyto dny také k dopracování vašich scénářů, storyboardů a příprav na natáčení. Možná jste museli upravit své záměry. Vzpomeňte si ale na film Pět překážek, v němž Lars von Trier vyzval svého mentora Jørgena Letha, aby natočil remake slavného filmu Dokonalý člověk na základě omezení, která mu Trier stanoví. Zpřítomnil a navázal tak na jeden z klíčových postupů Lethovy tvůrčí metody: koncepční stanovování si pravidel a překážek. Zaktualizujme Lethovu metodu a možná se nám podaří některé otravné překážky proměnit
v plodné, překvapující či zábavné. Nebo dokonce objevné.

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

začal letní semestr, s proměněnými rozvrhy, distanční výukou a omezenými možnostmi praktických realizací. Možná si říkáte, jak je nespravedlivé, že jste znevýhodněni oproti jiným ročníkům. Máte to náročné. Některé z těch nevýhod však možná lze převrátit ve výhody. Máte více soustředěného či introspektivního času, věnujte se čtení, sledování filmů, psaní, promýšlení vašich filmů či výtvarných děl. Individuální praktické realizace jsou možné, takže drobnější zadání či cvičení můžete vytvářet. Tento těžký a někdy už otravný čas nám může sloužit i k tomu, abychom se více věnovali reflexi - umění, filmů, textů, abychom pěstovali své analytické a kritické myšlení.

Cílem struktury výuky v tomto semestru je, aby se čím více těch předmětů, které nemají praktickou část, vyučovalo v prvních šesti týdnech, a abychom od poloviny dubna byli připraveni co největší možný čas věnovat pak tvorbě, pokud již bude pro nás možná.

V uplynulých měsících jsme se hodně zabývali metodikou online výuky. Vyučujícím nabízíme individuální konzultace nad možnou podobou jejich předmětů. Již mnoho let existující platformy online kurzů také poskytují různorodé inspirace. Nápomocní však můžete být i vy sami - tím, že se budete do průběhu hodin zapojovat, vyučujících se ptát, vnášet své podněty, účastnit se debat, či je sami iniciovat. Vzpomeňte si na online Mikulášskou - jak zábavný byl ten online kvíz - podobné si můžete vytvářet i v hodinách, propojovat platformy, být invenční. A pokud budete mít nápady či dobré zkušenosti - sdílejte je. Klidně i s námi na děkanátu - ať ty podoby distanční výuky tak, aby byla pro vás obohacující, funkční, ale i poutavá a potěšující, nacházíme společně. 

Přeji vám hodně sil a radosti ze studování i (prozatím individuální) tvorby.

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

uzavíráme náročný zimní semestr. Praktické úkoly ke zkouškám můžete realizovat pouze individuálně, nemůžete pracovat ve štábech, což je pro vás jistě náročné i smutné. Všichni věříme a svými kroky se snažíme přispět k tomu, aby se podařilo díky široce sdílenému společnému úsilí a zodpovědnému chování vývoj epidemické situace zvrátit a aby byla možná praktická výuka i ve skupinách co nejdříve. Zároveň komunikujeme s MŠMT o specifikách naší výuky a usilujeme o rozumné výjimky.

S koncem semestru bych vás také ráda podpořila v tom, abyste vyjadřovali zpětnou vazbu ke své výuce v dotaznících, které jsou ke každému předmětu spuštěny v KOSu a budou otevřeny do 16. února. Po informování vedoucích kateder na prosincovém kolegiu a schůzce se studentskými ambasadorkami a ambasadory v lednu byl spuštěný dotazník, v němž jsou jak otázky typu multiple choice, tak prostor pro případné komentáře (které nemusíte vyplnit nutně - je to však prostor pro vaše podněty, pokud je sdělit chcete).

Za poslední měsíc jsme zaznamenali častější výskyt dezinformací. Dezinformace jsou mocné. Fungují trochu jako drby - vypuštění klamné či mylné informace zarezonuje, především když je šikovně vloženo do zdánlivě logického narativu, a šíří se dál. Vyvrácení dezinformace, jakkoliv důvěryhodné či doložené, pak už spoustu z těch dezinformovaných nezasáhne, a původní či dokonce rozvíjená dezinformace tak v povědomí přežívá dál. Váš názor je pro život školy i podobu a rozvoj studijních programů důležitý! Záleží nám na tom, abyste měli svobodný a bezpečný prostor ho vyjádřit. Proto bych vás ráda podpořila v tom, abyste si informace ověřovali. Konfrontujte více spolehlivých zdrojů, aktivně se ptejte více lidí, a to i mimo svoji bublinu, dohledávejte kontexty a okolnosti.

Pokud prožíváte nelehké časy, anebo se necítíte dobře, je vám k dispozici fakultní psycholožka, úžasná paní Hedvika Boukarová. Od února navíc spouštíme institut ombudsmanky. V Česku je tato pozice zaváděná zatím spíš pomalu (existuje na Univerzitě Palackého a Jihočeské univerzitě), nicméně v zahraničí jde o běžný způsob opory studujícím i zaměstnankyním a zaměstnancům. Věřím, že paní Klára Laurenčíková přispěje k vnitřní kultuře, klidu, férovosti a bezpečí v prostředí naší školy.

Přeji vám hodně sil do uzavírání semestru.

Andrea Slováková
děkank

Milé studentky, milí studenti,

všechno nejlepší v novém roce. Především přeji pevné zdraví vám i vašim blízkým. Vím, jak velmi už toužíte natáčet, realizovat záměry, které jste během podzimních měsíců promýšleli, pracovat na praktických úkolech. Pokud můžete úkol realizovat samostatně, neustávejte, tvořte. Pro cvičení a filmy realizované ve štábech musíme vyčkat bezpečné situace. Je to frustrující, máte obavy, jestli pak filmy stihnete a jestli je zrealizujete tak, jak si je představujete. Možná ne zcela. Nepřestávejte však přemýšlet nad každým aspektem filmu, nad svými tvůrčími rozhodnutími. Kreslete si storyboardy, buďte online v kontaktu s dalšími členy a členkami štábů, sbírejte inspirace, diskutujte, dívejte se a čtěte to, co vás podněcuje, provokuje, posouvá. Jakmile se epidemická situace zlepší na stupeň 3, začnou i natáčení ve štábech. Máte to těžké. Jiné. Jiné podmínky než studující v uplynulých letech. Věřím ale, že jedinečnost každé/ho z vás se může projevit i za těchto tolik odlišných podmínek.

Přeji vám srdečně, ať to, co děláte, je pro vás smysluplné a naplňující.

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

když jste posílali záběry do říjnového filmu, vnímala jsem, že prožíváte izolovanost, větší prázdno okolního prostředí, ticho, individualizaci jindy společných aktivit – měla jsem ale zároveň dojem, že dokážete i v těchto netypických dispozicích najít zdroj inspirace, číst to dění ve vaší vlastní poetice či rozeznávat humorné stránky situací. To mě potěšilo, vidět i v této době vaši tvůrčí energii. Od pondělí 7. prosince ji budete moct už naplno uplatnit v rámci výuky, protože se otevře možnost prezenční realizace všeho praktického. Teď vám ještě zbývají poslední dny toho do velké míry distančního režimu, v rámci něhož můžete dopromýšlet své náměty a scénáře a podoby řešení konkrétních praktických úkolů a cvičení, než se do nich pustíte.

Přeji vám, ať se realizace praktické výuky daří a ať vás těší.

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

všechno nejlepší v novém roce. Především přeji pevné zdraví vám i vašim blízkým. Vím, jak velmi už toužíte natáčet, realizovat záměry, které jste během podzimních měsíců promýšleli, pracovat na praktických úkolech. Pokud můžete úkol realizovat samostatně, neustávejte, tvořte. Pro cvičení a filmy realizované ve štábech musíme vyčkat bezpečné situace. Je to frustrující, máte obavy, jestli pak filmy stihnete a jestli je zrealizujete tak, jak si je představujete. Možná ne zcela. Nepřestávejte však přemýšlet nad každým aspektem filmu, nad svými tvůrčími rozhodnutími. Kreslete si storyboardy, buďte online v kontaktu s dalšími členy a členkami štábů, sbírejte inspirace, diskutujte, dívejte se a čtěte to, co vás podněcuje, provokuje, posouvá. Jakmile se epidemická situace zlepší na stupeň 3, začnou i natáčení ve štábech. Máte to těžké. Jiné. Jiné podmínky než studující v uplynulých letech. Věřím ale, že jedinečnost každé/ho z vás se může projevit i za těchto tolik odlišných podmínek.

Přeji vám srdečně, ať to, co děláte, je pro vás smysluplné a naplňující.

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,
 

vítejte v novém akademickém roce. Vstupujeme do něj za proměněných a proměnlivých okolností, které ovlivňují naše osobní i profesní a studijní životy způsoby, jež v mnoha ohledech nemají srovnání. Většina vaší výuky se bude realizovat distančně anebo v určitých podobách hybridnosti. Budete se osobně potkávat míň, než jste zvyklí. Škola i jednotlivé katedry se na tyto způsoby výuky připravovaly. Vyučující stojí před nelehkým úkolem znovuvynalézt své předměty, promýšlí a připravují je jinak. Výuka je společný proces a podstatnou roli v její podobě hrajete vy – jste také její spolutvůrci/tvůrkyně. Online setkávání umožňuje různorodé způsoby interaktivity a sdílení, účastněte se jich. Pokud budete mít podněty a nápady, mluvte se svými vyučujícími či vedoucími kateder. Buďte v těchto nových modech našeho fungování společně se svými spolužačkami a spolužáky i vyučujícími. Prohlubování poznání je tím nejdůležitějším společným zájmem a cílem nás všech – to, jestli se nám podaří i nové podoby výuky k němu využít pořádně, také závisí na nás všech.

Především přeji vám a vašim blízkým pevné zdraví. Přeji vám také, aby byl nadcházející semestr pro vás přínosný a inspirativní, byť zcela novými a možná i nečekanými způsoby.

Andrea Slováková
děkanka


.
.