Random Image
Kontakty

OBECNÝ

famu@famu.cz
recepce: tel. +420 234 244 311

m. +420 724 962 895

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění
Smetanovo nábř. 2, 116 65 Praha 1
Česká republika

DĚKANÁT

PhDr. Mgr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
děkanka
E-mail: andrea.slovakova@famu.cz
Telefon: +420 234 244 302
Webová stránka


Mgr. Kristýna Šperková 
odborná sekretářka
E-mail: kristyna.sperkova@famu.cz
Telefon: +420 234 244 301

Karolína Liberová

tajemnice Umělecké rady, odborná projektová pracovnice

E-mail: karolina.liberova@famu.cz

FAMU, tel.: +420 773 337 919

PRODĚKANI

Mgr. Marta Švecová
proděkanka pro studijní záležitosti
E-mail: marta.svecova@famu.cz 
Telefon: +420 234 244 306

PhDr. David Čeněk
proděkan pro mezinárodní vztahy
E-mail: david.cenek@famu.cz
Telefon: +420 234 244 370

Mgr. Helena Bendová
proděkanka pro vědu a výzkum
E-mail: helena.bendova@famu.cz
Telefon: +420 234 244 304, +420 604 125 825

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Ing. Eliška Pičmanová
vedoucí studijního oddělení
E-mail: eliska.picmanova@famu.cz
Telefon: 234 244 310
Webová stránka

Helena Peřinová
referentka studijního oddělení
Email: helena.perinova@famu.cz
Telefon: 234 244 319

FESTIVALOVÉ ODDĚLENÍ

Mgr. Alexandra Hroncová
vedoucí festivalového oddělení
E-mail: alexandra.hroncova@famu.cz
Telefon: +420 234 244 305, +420 724 753 713
Webová stránka

KOMUNIKACE A PR

MgA. Klaudie Osičková
vedoucí komunikace
Email: klaudie.osickova@famu.cz
Tel.: +420 234 244 307, Mob.: +420 775 113 779
Webová stránka

STUDIO FAMU

Klimentská 1205/4
110 00 Praha 1

Ondřej Šejnoha, DiS.
ředitel Studia FAMU
E-mail: ondrej.sejnoha@studiofamu.cz
Telefon: 234 244 402
Webová stránka

 

KNIHOVNA

Knihovna a videotéka (výpůjční pult): +420 234 244 313

Mgr. Eliška Mlynáriková
vedoucí knihovny
E-mail: knihovna.famu@famu.cz
Tel.: + 420 234 244 312
Webová stránka

HOSPODÁŘSKÉ ODDĚLENÍ

Lenka Hrabáková
hospodářka, pokladnice
E-mail: lenka.hrabakova@famu.cz
Telefon: +420 234 244 330

Jitka Šantrůčková
hospodářka
E-mail: jitka.santruckova@famu.cz
Telefon: +420 234 244 331

PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ

Judita Filipová
referent správního úseku - pracovní smlouvy - interní zaměstnanci, DPP, DPČ
E-mail: judita.filipova@famu.cz
Telefon: +420 234 244 332

TECHNICKÁ SPRÁVA

Věra Šírová
vedoucí technické správy
E-mail: vera.sirova@famu.cz
Telefon: +420 234 244 333

Technická správa
Telefon: 234 244 309

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA

Mgr. et Mgr. Alena Čechová
alena.cechova@gfxs.cz
Webová stránka

OMBUDSMANKA

Mgr. Pavlína Junová
pavlina.junova@famu.cz
Webová stránka

Fakturační údaje:
 
Akademie múzických umění v Praze
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

IČ / Registration: 61384984
DIČ / VAT: CZ61384984

Číslo datové schránky: ikwj9fx

Faktury zasílejte na adresu faktury@amu.cz

Bankovní informace:

Account n: 19-5373180297 / 0100
IBAN: CZ5301 000 000 195 373 180 297
SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX
Bank name and adress: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1