Random Image
Knihovna

najdete ZDe odkazy, vzorové dokumenty a tipy, které vám usnadní řadu kroků při psaní a odevzdávání „vysokoškolské kvalifikační práce“ (VŠKP).
 

UŽITEČNÉ informace a tipy  

VYHLEDÁVÁNÍ LITERATURY PRO VŠKP

1. Katalogy knihoven

Hledání publikací a přehled o tom, jaké k danému tématu vycházejí. Nejprve zkuste vyhledávat v katalogu naší knihovny; dále můžete zjišťovat, jaké knihy a články k tématu mají také v jiných knihovnách případně, jaké existují vůbec.

2. Online databáze

Pohodlný přístup ke starším i nejnovějším textům; inspirace pro zaměření bakalářské nebo diplomové práce; široký přehled v oblasti filmu. Studující i vyučující FAMU mají přístup k několika oborovým databázím. Jejich přehled najdete v záložce online zdroje
 

Co databáze EBSCO a ProQuest nabízejí?
 

  • stahování článků v PDF nebo odesílání e-mailem na jakoukoliv adresu
  • generování citací a jejich ukládání do citačních manažerů
  • zasílání upozornění o novém článku nebo čísle časopisu
  • strojový překlad článků do mnoha jazyků včetně češtiny
  • vybrat konkrétní časopis a v něm procházet všechny texty: v „Publications"

JAK SE VYHNOUT PLAGIÁTORSTVÍ ?

"Plagiátorství je využití (myšlenek, obsahu nebo struktury) jiného díla bez řádného uvedení odkazu na zdroj k získání určité výhody tam, kde se očekává původní dílo" (Foltýnek 2020, str. 9; Foltýnek et al. 2019, str. 7–8).

V praxi to znamená, že všechny zdroje, ať už textové či netextové, musíte ve své písemné práci přiznat a uvést ve správné citaci. Přečtěte si několik základních bodů, které vám pomohou rychle se zorientovat v tom, kdy může hrozit plagiátorství a jak mu jde jednoduše předejít. Co je dobré si pamatovat?

 

1. Jak vznikne plagiát

K plagiátorství dojde, když citujete cizí myšlenku nebo dílo, a přitom neodkážete na citovaný zdroj. Plagiát ale vznikne i tak, že sice na zdroj odkážete, ale špatně. Takže k plagiátorství může dojít i neúmyslně, z neznalosti.

 

2. Co je potřeba citovat

Uvést zdroj (citaci) je nutné nejen u převzatého textu, myšlenky, ale i obrázku, fotografie, grafu apod. K citování tzv. netextových zdrojů byla vytvořena speciální příručka (zde je volně ke stažení).

 

3. Jak má vypadat citace

Citace jednoznačně identifikuje použitý zdroj a jsou v ní uvedeny všechny základní informace jako autor, název, číslo strany apod. Konkrétní způsoby citování se u různých typů dokumentů mohou lišit, závazně se vždy řídí příslušnou normou ČSN ISO 690 (010197). Od 1.12. 2022 je platná verze ISO 690:2022, zde si můžete přečíst výklad

 

4. Pomocníci při citování

Využívejte knihovní katalogy a aplikace (např. citační manažery), které za vás citaci vytvoří automaticky (např. Citace Pro). Získáte tím jistotu, že všechny citace budete mít uvedené správně a v jednotné formě.

 

5. Jak parafrázovat cizí myšlenku

Někdy necitujeme původního autora slovo od slova, ale použijeme vlastní formulaci, tzv. parafrázi. Přesto je potřeba uvést zdroj, aby bylo jasné, které myšlenky jsou naše a které cizí. Přímá citace je v uvozovkách, parafrázuje se bez uvozovek.

 

6. Pozor na tzv. autoplagiátorství

Pokud jste již odevzdali nějaký text v rámci jiného předmětu, není možné jej v plném rozsahu použít znova. Obecně platí, že část svého vlastního díla (vydaného či nevydaného) využít můžete, ale musíte na něj odkázat.

 

7. Když pracujete v týmu

Jestliže na vašem textu (článku, studii) pracovali i kolegové, je nutné je uvést jako spoluautory.

 

8. Plagiát je většinou odhalen

K odhalování plagiátů slouží tzv. „antiplagiátorské programy“. AMU využívá pro kontrolu závěrečných prací systém Theses.cz, který shromažďuje závěrečné práce 61 vysokoškolských institucí v ČR. Při zjištění plagiátorství může dojít až k odnětí titulu (i zpětně do tří let od absolvování).

 

9. Sledujte webové stránky knihovny

Pro vyhledávání a správné používání zdrojů využívejte informace na stránkách knihovny. Připravujeme pro vás také školení pro práci s elektronickými zdroji (online databáze).

 

10. Užitečné odkazy