Random Image
Knihovna

FILM & TELEVISION LITERATURE INDEX™ WITH FULL TEXT (EBSCO)

Zpět na přehled všech databází

Vstup do databáze (přihlašte se svými přihlašovacími údaji pro AMU)

Základní informace

Databáze obsahuje nejrozsáhlejší oborovou kolekci odborných i populárně-naučných časopisů v plném textu. Pokrývá oblasti filmové a televizní teorie, historie, produkce, řemeslných a technických aspektů nebo recenzí; nabízí odborné knihy a časopisy v angličtině, francouzštině, němčině ad.

Vyhledávání v databázi 

Většina článků v databázi je psaná anglicky, proto doporučujeme i vyhledávat v angličtině. Lze hledat podle témat, autorů, názvů děl apod. Výsledky je pak možné dále zúžit:

 • podle typu publikace (kniha, akademický časopis, běžný časopis nebo encyklopedie),
 • podle typu dokumentu (abstrakt, kapitola v knize, případová studie, kritika, rozhovor aj.),
 • podle data vydání ...

Návod: Jak používat a kombinovat operátory AND/ OR/ NOT
Návod: Jak používat zástupné znaky *, #, ?

Lze také procházet konkrétní čísla časopisů. Najdete tu např. tato periodika:

 • American Cinematographer, od 2005 do současnosti,
 • Cahiers Du Cinema, od 2003 do současnosti, od 1987 vybrané ročníky,
 • Film Quarterly, od 1990 do současnosti, výběrově i starší ročníky,
 • Iluminace, od 2010 do současnosti,
 • JCMS: Journal of Cinema & Media Studies, od 1971 do současnosti,
 • Journal of Sreenwriting, od 2010 do současnosti,
 • Screen, od 1971 do současnosti,
 • Sight & Sound, od 2005 do současnosti,
 • Spectator, od 1987 do současnosti
 • a stovky dalších.

Články a další zdroje lze ukládat do osobní složky na později. Je možné je stahovat, tisknout, sdílet apod.