logo FAMU
Knihovna


PŘEHLED DOSTUPNÝCH ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ A DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY

Vstup do KATALOGU

On-line katalog obsahuje záznamy knih, vysokoškolských prací, časopisů a CD

Pozor - neobsahuje studijní fond videotéky - tj. záznamy filmů na videokazetách, DVD a BLU-RAY (kromě studentských filmů), filmy je možno vyhledat pouze z katalogů přímo v knihovně.


Vstup do DSpace (repozitář závěrečných prací AMU)

V DSpace AMU jsou volně dostupná pouze metadata. K plným textům vysokoškolských kvalifikačních prací v elektronické podobě (od roku 2006) se uživatelé sítě AMU mohou dostat kdykoliv a odkudkoliv po přihlášení standartními přihlašovacími údaji. Starší práce FAMU (do roku 2005) jsou zdigitalizované a přístupné v elektronické podobě z DSpace na určených PC pouze v Knihovně FAMU. V knihovně jsou přístupné prezenčně dle platných předpisů v tištěné formě i bakalářské a diplomové scénáře, jejichž záznamy najdete v Katalogu Knihovny FAMU. 

Elektronické informační zdroje (databáze)

Oxford Bibliographies – Cinema and Media Studies - Filmová a mediální studia zahrnují nepřebernou škálu dílčích oborů: od filmové historie, přes teorii a kritiku, vizuální umění, až po popkulturu a digitální kulturu či herní studia. Oxford Bibliographies (Cinema and Media Studies) nabízí přehled nejdůležitějších knih, článků a webových odkazů, sestavený renomovanými odborníky pro danou oblast. Záznamy obsahují bibliografické údaje, anotace a komentáře. Doporučujeme především jako základní zdroj informací o studijních i výzkumných materiálech. 
Do databáze se dostanete buď přímo ze sítě AMU nebo přihlášením přes instituci (Sign in via your Institution a vyberete Academy of Performing Arts in Prague).

JSTOR - Arts & Sciences III Přístup z AMU
JSTOR - Arts & Sciences III Přístup z počítačů mimo AMU

JSTOR - Arts & Sciences III O databázi

CEEOL - digitální knihovna, která zpřístupňuje odborné a vědecké časopisy, knihy a šedou literaturu ze střední, východní a jihovýchodní Evropy. Zaměřuje se na humanitní a společenské vědy. Zastoupeni jsou též čeští a slovenští vydavatelé. Excerpováno je i několik časopisů ze západních zemí (Německo, Francie, Velká Británie ad.), které jsou zaměřené na oblast střední a východní Evropy.

VOD služby

DAFilms - mezinárodní platforma online distribuce dokumentárních a experimentálních filmů kladoucí důraz na evropskou kinematografii. Pravidelně zveřejňujeme výzvy k přihlášení - sledujte aktuality na našem webu, facebook a svoji mailovou schránku!
 

Volně dostupné e-zdroje a další užitečné odkazy

Národní digitální knihovna - DNNT sbírka naskenovaných publikací, které jsou chráněny autorským právem (neuplynulo 70 let od smrti autora), ale zároveň nejsou dostupné na trhu, a to ani v podobě dalších vydání (včetně vydání upravených nebo elektronických). Databáze nyní obsahuje knihy do roku 2000 a periodika do roku 2010 a obsah se bude postupně rozšiřovat. Tituly je možné procházet v režimu náhledu po jednotlivých stránkách, není možné dokumenty stahovat. Najdete tam např. žádaná skripta z roku 1958 od Kracauera: Dějiny německého filmu: od Caligariho k Hitlerovi ad.

Knihovny.cz hledejte ve fondech českých knihoven i v zahraničních zdrojích
K dispozici jsou knihy, články, diplomové práce, patenty, normy, legislativa a další dokumenty, včetně plných textů volně dostupných zdrojů.

Online.Knihovny.cz ucelený přehled volně dostupných elektronických zdrojů, ale i kurzů, přednášek a podcastů

Katalog e-knih Městské knihovny v Praze výběr z více než 1700 titulů zdarma ke stažení (česká i světová beletrie, divadelní hry, poezie)

Knihovna NFA katalog knih, scénářů, článková bibliografie, digitální knihovna, filmový přehled. Po osobní registraci je možno využívat filmové plnotextové databáze (Screen Studies Collection, EBSCO ad.)

Knihovna Akademie věd ČR po online registraci a zaplacení 150,- poplatku - přístup ke statisícům e-knih, novin, časopisů i jednotlivých článků, a to jak českých, tak zahraničních.

Česká filmová klasika youtube kanál českých filmů volně ke shlédnutí

abART obsáhlá databáze českého a slovenského umění, jejímž cílem je co nejpřesněji podchytit, utřídit a hloubkově zpracovat statisíce dokumentů uložených v Archivu výtvarného umění (knihy, katalogy, časopisy, pozvánky, plakáty, texty, výstřižky, tiskové zprávy, fotografie, diapozitivy ad.)

Open Research Library (ORL) je multioborová fulltextová digitální knihovna e-knih producenta Knowledge Unlatched

Directory of Open Access Books (DOAB) multioborová databáze zpřístupňující recenzované vědecké e-knihy vydané v režimu open access

Google Scholar webový vyhledávač indexující plné texty nebo metadata z odborné literatury (recenzované online dostupné akademické časopisy, knihy, konferenční příspěvky, diplomové práce, disertace a další odbornou literaturu)

Theses.cz Registr kvalifikačních prací vysokých škol České republiky. Plné texty jsou zveřejňovány individuálně v lokálních úložištích jednotlivých univerzit v souladu s licenční politikou jednotlivých univerzit

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) distribuovaná digitální knihovna kvalifikačních prací z celého svéta 

DART-Europe E-theses Portal digitální knihovna kvalifikačních prací v Evropě
 .
.