Random Image
Knihovna

ZAHRANIČNÍ ODBORNÉ ČASOPISY

American Cinematographer
Aperture
Black and White
European Photography
Flash Art International
Photonews
Sight & Sound
Zoom

Studenti a zaměstnanci FAMU mají přístup k časopisům American CinematographerSight & Sound a mnoha dalším také přes elektronické databáze (bližší informace v záložce Online zdroje).
 

ČESKÉ A SLOVENSKÉ ČASOPISY

Analogon
Arte Acta
A2
Cinepur
Film a doba
Flash Art cz
FOTO
Fotograf
Iluminace
Kino-ikon
Prostor
Revolver revue
Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny

Aktuální čísla Cinepuru jsou v knihovně také na prodej.