logo FAMU
Knihovna

Knihovna FAMU: pro studenty, zaměstnance i veřejnost

Chodit k nám může každý, především jsme tu ale pro naše studenty a pedagogy. Pro veřejnost jsou naše fondy k dispozici pouze prezenčně.

UPOZORNĚNÍ: on-line katalog neobsahuje studijní fond videotéky - tj. záznamy filmů na videokazetách, DVD a BLU-RAY (kromě studentských filmů), filmy je možno vyhledávat pouze z katalogu přímo v knihovně.

 

 

Otevírací doba

 

pondělí

10 - 18

úterý

10 - 18

středa

10 - 18

čtvrtek

10 - 18

pátek

10 - 14

 

 • aktuálně jsou otevřeny všechny prostory s volným výběrem včetně studoven
   
 • při vstupu do knihovny a pobytu v ní dodržujte prosím pravidlo 3R (respirátor, dezinfekce rukou a rozestupy)
 • pro aktuální informace sledujte náš web a Facebook

 


ADRESA:

Smetanovo nábř. 2, 116 65 Praha 1
1. patro Lažanského paláce

 

KONTAKTY:

Email: knihovna.famu@famu.cz 
Telefon knihovna a videotéka (výpůjční pult): +420 234 244 313
Telefon vedoucí knihovny a kancelář 1: +420 234 244 312
Telefon kancelář 2: +420 234 244 314

Mgr. Eliška Mlynáriková
Vedoucí a odborná pracovnice knihovny
E-mail: eliska.mlynarikova@famu.cz
Tel: +420 234 244 312

Bc. Lucie Měchurová
Informační a knihovnická pracovnice
E-mail: lucie.mechurova@famu.cz
Telefon: +420 234 244 313

Zlata Faustusová 
Informační a knihovnická pracovnice
E-mail: zlata.faustusova@famu.cz
Telefon: +420 234 244 313

Mgr. Michal Hokynek
Informační a knihovnický pracovník
E-mail: michal.hokynek@famu.cz
Telefon: +420 234 244 312

Radek Hylmar, Ph.D.
Informační a knihovnický pracovník
E-mail: radek.hylmar@famu.cz
Telefon: +420 234 244 312

Vaše návrhy na zakoupení knih a filmů

Pro zaměstnance a studenty FAMU:

Nenašli jste v našem knihovním fondu knihu, časopis nebo film, o kterých si myslíte, že bychom je měli mít? Můžete nám navrhnout jejich nákup! 

Vaše návrhy posoudíme, a pokud budou vyhovovat profilu knihovny, pokusíme se je získat do našeho fondu. O tom, zda bude vámi navržený titul zakoupen, budete informováni e-mailem nejpozději do 30 dnů. 

Své návrhy nám můžete posílat prostřednictvím tohoto online FORMULÁŘE.


JAK FUNGUJEME: 

Knihovna FAMU poskytuje služby zejména studentům a pedagogům AMU, avšak podle svých kapacitních možností a podle pravidel stanovených Knihovním a výpůjčním řádem a jeho příslušnými Dodatky je přístupná také veřejnosti.

Zájemce o absenční půjčování může požádat o registraci v každé fakultní knihovně v rámci AMU. K tomu mu stačí průkaz AMU. Registrace je bezplatná. Při registraci je třeba, aby se uživatel seznámil s Knihovním a výpůjčním řádem a jeho Dodatky.

Absenčních výpůjček ve stanoveném režimu mohou využívat také spolupracující odborné instituce nebo odborní pracovníci. Knihovna v takovém případě vystaví zvláštní průkaz.

Je třeba počítat s tím, že za některé dokumenty je ve stanovených případech třeba složit kauci.
 

Fondy knihovny FAMU

Fondy knihovny FAMU obsahují více než 44 tis. jednotek, z toho jsou ¾ dokumentů k dispozici ve volném výběru: obecné i speciální encyklopedie, práce z oborů dějin kinematografie, filmové teorie, kritiky a techniky, teorie, techniky a dějin fotografie, dramaturgie a scénáristiky, managementu, umění, estetiky, filosofie, psychologie a pedagogiky, literární teorie a beletrie, skripta, slovníky, starší odborné časopisy, studijní filmy, videozáznamy. Ročně se odebírá cca 30 titulů časopisů českých i zahraničních.
 

 • přes 21 900 knih, skript a vázaných odborných časopisů;
 • přes 4 600 vysokoškolských prací;
 • přes 2 900 videokazet;
 • přes 12 500 DVD;
 • přes 1 300 BD;
 • přes 1 560 videosouborů;
 • 18 CD ROMů.
 • e-knihy
   

Co, kde a jak hledat:

1. V elektronickém katalogu, který je přístupný on-line, je možné si omezit vyhledávání jen ve své fakultní knihovně, nebo hledat ve všech fondech knihoven AMU (kromě FAMU i DAMU a HAMU). Upozornění: studijní fond videotéky (kromě studentských filmů) lze vyhledat pouze z katalogů na PC u výpůjčního pultu. Vyhledávat lze podle: obecného druhu dokumentu, typů dokumentů, autorů, překladatelů, herců, režisérů, interpretů, názvů, klíčových slov, nakladatelů, atd. Dotazy lze různě kombinovat a zpřesňovat.

2. Ve volném výběru – knihy na regálech: Každý obor: FILM, FOTOGRAFIE, LITERATURA, UMĚNÍ a SPOLEČENSKÉ VĚDY je dále v regálech rozdělen do podskupin: Monografie – řazeno podle osobností (fotograf, filmová osobnost, výtvarník apod.) / dějiny – řazeno podle názvů nebo příslušných teritorií (národní kinematografie) / teorie – řazeno podle názvů publikací / technika – řazeno podle názvů / skripta (ze všech oborů) – řazeno podle názvů

Vyjmuté knihy z regálů, které si nechcete vypůjčit, nevřazujte prosím zpět, ale odkládejte je na nejbližší stolek.


Služby elektronického katalogu:

 • katalog Knihovny FAMU obsahuje téměř 58 000 záznamů různých typů dokumentů (knihy, časopisy, vysokoškolské práce, DVD, CD... );
 • umožňuje sledování stavu vašich výpůjček, rezervací, pokut atd.;
 • umožňuje rezervování a prodlužování dokumentů odkudkoliv;
 • umožňuje omezit si vyhledávání jen na některou z fakultních knihoven AMU;
 • a řadu dalších věcí - přijďte se s ním blíže seznámit do své knihovny!

Katalog videozáznamů (kromě studentských filmů FAMU) je přístupný na počítačích POUZE v knihovně u výpůjčního pultu!
Po vyhledání požadovaného videozáznamu si zjistěte všechny uvedené signatury.
Nezapomeňte se také přesvědčit, zda je dokument dostupný.

U knih je třeba si poznamenat signaturu (tj. označení regálu - např. F_FI-o, F_SV) a název knihy!

Dokumenty si můžete také rezervovat (pokud jsou všechny exempláře půjčené) či prodloužit odkudkoliv a to po přihlášení se do webového katalogu (přihlásíte se stejně jako do sítě AMU). Beletrii a některé časopisy je třeba si objednat z depozitáře, k dispozici budou druhý den po vyžádání. Vysokoškolské kvalifikační práce (do roku 2005) jsou zdigitalizované a přístupné prezenčně z repozitáře DSpace AMU na určených PC pouze v knihovně. K plným textům VŠKP (od roku 2006) se můžou studenti a pedagogové AMU dostat i odkudkoliv po přihlášení přes vzdálený přístup. Bakalářské a diplomové scénáře jsou přístupné prezenčně dle platných předpisů v tištěné formě v knihovně.
 

DALŠÍ INFORMACE A NÁVODY

Připojení k Wi-Fi EDUROAM


Aktuality celé FAMU najdete na úřední desce

.
.