Random Image
Festivaly a soutěžní přehlídky

ZÁSADY PRO OBESÍLÁNÍ FESTIVALŮ

CO, KAM A JAK

Vážené studentky, milí studenti,

festivaly jsou důležitou součástí života i tvorby filmaře v dnešním světě, i z tohoto důvodu se jich každoročně množství objeví, na nejrůznějších místech a s nejrůznějším zaměřením. Některé se v průběhu let vyprofilují v důležité mezinárodní akce, jiné záhy zaniknou.

Prezentace filmů FAMU na tuzemských i zahraničních festivalech je významnou součástí životního cyklu studentských filmů, které mají z časového hlediska život takřka jepičí; o filmy vyrobené v určitém roce je zájem ze strany festivalů rok, maximálně dva, pak je nahrazují filmy nové. Proto rozhodně neváhejte a využijte prostoru tohoto festivalového dění, který se vám, studentům FAMU snažíme otevřít a zpřístupnit. Cílem následujících řádek je podat vám několik užitečných rad a doporučení v případě, že se chcete pustit do festivalového klání sami osobně, či přímo vám nabízíme zprostředkování pomoci při vytvoření festivalové strategie pro váš film.

O FESTIVALECH OBECNĚ

V současnosti na světě působí tisíce až desetitisíce filmových festivalů s nejrůznějším zaměřením a nejrůznějších kategorií. FAMU obesílá prostřednictvím svého festivalového oddělení festivaly nepřetržitě v průběhu celého kalendářního roku podle toho, jak se otevírají přihlášky filmů. FAMU se - stejně jako ostatní filmové školy - primárně zaměřuje na festivaly krátkých filmů, dokumentární festivaly, festivaly věnované animovaným snímkům a studentské tvorbě obecně.

Kromě těchto festivalů, kam se FAMU pravidelně hlásí společně s dalšími filmovými školami z celého světa, na FAMU denně chodí pobídky k účasti z mnoha dalších, na které rovněž reagujeme, pokud jsou nabídky v souladu s festivalovou strategií pro jednotlivé tituly.

S ohledem na to, že na některé festivaly má FAMU jako škola povolený počet přihlášených filmů či limitovaný počet minut za celou kolekci filmů, škola si vyhrazuje právo procesovat přihlášky na tyto festivaly sama po konzultaci s vedením kateder. Filmy hlásí tedy pouze jeden reprezentant školy. Jedná se zejména o tyto festivaly a soutěžní přehlídky:
Student Academy Awards, San Sebastian Film Festival, Berlinale, Camerimage, Cena Magnesia – Český Lev.
V případě, že byste si přáli film na tyto festivaly přihlásit, je bezpodmínečně nutné se na festivalové oddělení obrátit, aby se přihlášky nedublovaly, vše se zkoordinovalo, hlídal se celkový čas přihlášených filmů a hledalo se férové řešení pro všechny zájemce. 

FAMU posílá filmy na stovky festivalů dle toho, jak jsou v průběhu celého roku vyhlášeny výzvy pro přihlášky a jejich uzávěrky. ZDE najdete seznam vašich filmů a festivalů, které FAMU studenské práce přijaly soutěžně či nesoutěžně. Od vás, tvůrců, režisérů, produkčních, očekáváme, že ve svém vlastním zájmu se budete o festivaly zajímat a budete nás kontaktovat, abychom se domluvili na společném postupu přihlašování filmů a sestavení festivalové strategie. 

CHCI PŘIHLÁSIT SVŮJ FILM NA FESTIVAL - JAK POSTUPOVAT?

Festivalovou agendu FAMU spravuje Festivalové oddělení, které je v organizační struktuře FAMU zařazeno pod děkanát. Koordinátorka festivalového Alexandra Hroncová oddělení oficiálně vystupuje za FAMU při komunikaci s filmovými festivaly a přehlídkami, přihlašuje filmy na festivaly a zajišťuje platbu poplatků na vybrané festivaly pro filmy doporučené vedením kateder. Zároveň je v kontaktu s tvůrci ohledně festivalových možností, informuje je o dané příležitosti, potvrzené přihlášce anebo ideálně v případě přijetí filmu na festival a pomáhá v dalším procesu.

POKUD MAJÍ TVŮRCI, PŘÍPADNĚ PRODUKČNÍ ZÁJEM PŘIHLÁSIT SVŮJ FILM NA KONKRÉTNÍ FESTIVAL, MOHOU TAK UČINIT DVOJÍM ZPŮSOBEM:

a)  Kontaktují festivalové oddělení s žádostí a dodají dokumentaci, potřebnou pro přihlášení s tím, že další proces zajišťuje festivalové oddělení.

b)  Film na festival přihlásí sami s tím, že veškerá další komunikace, poplatky a agenda spojená s dodáním filmu v případě výběru do soutěže je v jejich kompetenci. Z toho důvodu, aby se zabránilo duplicitním přihláškám či vyčerpání povoleného množství filmů, které každá filmová škola může na festival přihlásit, mají tito tvůrci za povinnost informovat festivalové oddělení o svém záměru a to v předstihu 15 dní. V případě, že film získá jakoukoli finanční cenu, jsou z ní primárně uhrazeny dosud vzniklé náklady tvůrců či produkčních spjaté s festivalovou prezentací.

CO MUSÍM UDĚLAT PRO TO, ABY BYL FILM ÚSPĚŠNĚ PŘIHLÁŠEN NA FESTIVAL?

 

a)  Film musí být řádně ukončen a zaveden ve Studiu FAMU, tj. musí mít vybaveny všechny autorské smlouvy včetně ošetření užité hudby k možné veřejné prezentaci filmu, viz. Pravidla výroby cvičení ve Studiu FAMU. Pokud se jedná o film s českými dialogy, je potřeba, aby byl film opatřen anglickými titulky. Ve Studiu FAMU musí být k dispozici finální verze filmu v obou případných verzích (ČJ i AJ)  - více technických detailů naleznete ve Výnosu děkana o prezentaci studentských filmů FAMU na filmových festivalech a soutěžních i nesoutěžních přehlídkách. Film je kvůli festivalovým účelům nahrán festivalovou koordinátorkou pod heslem na fakultní Vimeo kanál a zaslán společně s přihláškou festivalové komisi jako náhledový screener.

 

b)  Vyplnění FAMU Entry form*

 

c)   Tři fotosky v HiRes kvalitě, minimálně však 300 dpi, maximálně 2 MB a POUZE formát .jpg.

 

d)  Fotografie režiséra v HiRes kvalitě, minimálně však 300 dpi, maximálně 2 MB a POUZE formát .jpg.

 

e)  Dialogová listina v angličtině s time code ve formátu srt. Dále doporučujeme, pokud jsou k dispozici:

 

f)   Trailer.

 

g)  Poster, ideálně ve formátu .pdf.

 

h)  Press kit.Prosím, neposílejte materiály prostřednictvím služby Myairbridge! Služba má velmi krátké časové omezení, často pouze 24 hodin, což je málo pro stažení. Preferuji službu Wetransfer nebo Úschovna.cz

 

*Poznámka k FAMU ENTRY FORM:

 

Věnujte jejímu vyplnění velkou pozornost a udávejte veškeré údaje, které jsou  vyžadovány v českém i anglickém jazyce. Prosím, kromě synopse vyplňte i logline a poznámku režiséra - u řady festivalů je to povinný údaj v přihlášce a toto za vás festivalová koordinátorka nedá dohromady. Je tedy potřeba, aby vše měla k dispozici a pak vás již nemusela kontaktovat při vyplnění jednotlivých přihlášek - je to velká a oboustranná úspora času, věřte tomu :-)

V případě festivalů, jichž se FAMU účastní každý rok, se o pravidelné každoroční obesílání aktuální kolekcí vašich přihlášených filmů stará festivalová koordinátorka. Pokud mají tvůrci vybraný konkrétní festival, na který chcete poslat svůj film, stačí tuto vaši žádost - spolu s web stránkou příslušného festivalu - zaslat Alexandře Hroncové e-mailem na. alexandra.hroncova@famu.cz

Pro mezinárodní festivaly je nezbytně nutné, aby film měl k dispozici anglické titulky (může být případně v anglické verzi). Bez anglických titulků není možné film na mezinárodní festivaly přihlásit. Protože některé festivaly (zejména ze zemí, kde je hlavním jazykem španělština, portugalština, případně italština či francouzština) preferují nasazení filmu ve svém jazyce, je nutné, aby tvůrci měli k dispozici film i bez titulků společně s dialogovou listinou ve formátu srt a s time kódem. Festival tak může snáze dialogy přeložit a titulky nasadit. Toto se týká zejména animovaných filmů určených dětskému divákovi - anglické titulky nejsou v tomto případě relevantní, protože daná cílová skupina ještě neovládá angličtinu natolik, aby byla filmu schopná porozumět. V každém případě, pokud máte festivalové ambice se svým filmem, zahrňte tvorbu titulků a jejich profesionální překlad již do rozpočtu výroby. Festivalové oddělení vám rádo pomůže s doporučením na bilinguální nativní překladatele, abyste měli jistotu, že váš film bude správně přeložen.

NA TOMTO MÍSTĚ JE DOBRÉ ZMÍNIT JEŠTĚ JEDEN POSTŘEH K PŘEKLADŮM DIALOGŮ DO ANGLIČTINY:

V řadě případů anglických překladů FAMU filmů se stalo a stává, že překlad není úplně šťastný, někdy do té míry, že nevystihne třeba určitou komediálnost, atmosféru, pocit, jazykovou nuanci nebo je to zkrátka špatně přeložené. Nehledě na to, že velmi často nebývají přeloženy všechny závěrečné titulky, texty písní, či jiné poznámky, které jsou nedílnou součástí filmu a pomáhají divákovi porozumět celkovému kontextu. Někdy je třeba do filmu přidat vysvětlivku v případě, že kontext je pochopitelný pouze českému divákovi - zahraniční divák či festivalová komise můžou být zmateni, proč se film jmenuje, jak se jmenuje, co má znamenat slovní říčka, která dává smysl pouze v češtině atd. Výsledkem toho může být, že zahraniční festivaloví posuzovatelé by pak nemuseli mít z filmu takový dojem jako české publikum, protože několik věcí zůstane ztraceno v překladu. A film tudíž nemusí být vybrán.

K tomuto může snadno dojít, pokud dáváte na překlad jen titulkovou listinu a ne celý film - překladateli pak snadno může ne jeho vinou uniknout výše zmíněné. Prosím, rozhodně nepodceňujte překlad vašich filmů do angličtiny!

NA JAKÉ FESTIVALY MŮŽE BÝT MŮJ FILM PŘIHLÁŠEN?

Filmy FAMU lze přihlásit a “napasovat” hned do několika kategorií - primárně do kategorie “Studentský film”, dále do kategorie “krátký film”, dle typu hraný film / dokument / animovaný film / experimentální film. Pro vaše filmy ale dále hledáme uplatnění na festivalech, které mají kategorie podle filmové formy, žánru, cílové skupiny, tématu atd. K tomu slouží festivalová strategie, kterou ve spolupráci s tvůrci pomáhá tvořit festivalová koordinátorka, která je přímo ve spojení s dramaturgy festivalů a reaguje na jejich poptávku. FAMU má svůj účet na řadě zahraničních portálech, sloužící pro přihlašování filmů na festivaly, má tam svojí historii, předplacený kredit, zavedené tituly, proto si s touto administrativou můžete ušetřit mnoho času. Neváhejte se pro to na ní obrátit v rámci konzultačních hodin po předchozí dohodě.

V případě, že bude váš film vybrán do soutěže, budete o tom informováni. Zároveň bude  dohodnuto, na jakém nosiči bude film do soutěže zaslán. FAMU se snaží o to, aby na festivaly byli zváni i samotní tvůrci filmů. Pokud se tak stane a náklady nebudou plně hrazeny ze strany festivalu, festivalová koordinátorka vystaví pro stipendijní komisi zdůvodnění a potvrzení vaší účasti. Festivalová koordinátorka se vždy snaží o to, aby byli na festival pozváni tvůrci filmů, protože je neocenitelná a nepřenositelná zkušenost. Bylo by skvělé, kdyby každý tvůrce z FAMU měl během studia alespoň jednu možnost svůj film na festivalu odprezentovat, odpovídat na otázky publika, potkat se s potenciálním distributory či producenty - toto jsou všechno záležitosti a zkušenosti důležité pro vaše budoucí působení.

Poznámka ke stopáži: drtivá většina festivalů krátkých filmů akceptuje stopáž max. 30 minut, naše doporučení tedy je držet se této hranice při finalizaci vašeho filmu. U dokumentů se prakticky všude akceptuje stopáž 50 minut, u hraných filmů je to 30 minut nebo až dále 60 minut a výše - takové snímky už ovšem nebývají považovány za krátké filmy. Velmi nešťastná stopáž filmu je však mezi 50 a 60 minutami - pro film o této délce není téměř žádné festivalové uplatnění, zkuste se jí proto vyvarovat.
 

CO JE PREMIÉROVÝ STATUS?

Při přihlašování filmu každý festival vyžaduje informaci o tom, jaký má film premiérový status, tj. zda v případě přijetí filmu na festival bude film premiérově uveden celosvětově, mezinárodně, kontinentálně či alespoň bude mít v dané zemi národní premiéru. Pro významné festivaly kategorie A, mezi které se řadí např. Berlinale či Cannes, je premiérový status zásadní podmínka přijetí - preferovány jsou filmy se světovou či alespoň mezinárodní premiérou. Jinak se stává film pro festival logicky nezajímavým či méně zajímavým. Světová, mezinárodní či alespoň národní premiéra významně zvyšuje šanci přijetí filmu do zahraniční soutěže!! Proto, prosím, bedlivě zvažujte, kde svůj film odprezentujete poprvé. I pokud by se jednalo o soutěžní či nesoutěžní českou přehlídku, už se jedná o světovou premiéru. V každém případě, i v tomto se neváhejte poradit s festivalovou koordinátorkou, která je schopná domluvit světovou premiéru vašeho filmu na některém zahraničním festivalu.

MNOHO FESTIVALŮ POŽADUJE POPLATKY ZA PŘIHLÁŠENÍ - KDO JE HRADÍ?

Jak už bylo výše uvedeno, v případě, že svěříte svůj film do péče FAMU festivalového oddělení, které disponuje určitým rozpočtem pro festivalové poplatky, veškerou agendu od přihlášky po proplacení faktury procesuje a zajišťuje festivalová koordinátorka. Pokud se chcete o svůj film starat sami, veškerá další komunikace, poplatky a agenda spojená s dodáním filmu v případě výběru do soutěže je ve vaší kompetenci včetně nalezení finančních zdrojů na úhradu poplatků (viz odstavec výše Chci přihlásit svůj film na festival - jak postupovat?) Výhoda přihlášení přes oficiální FAMU festivalové oddělení spočívá zejména v tom, že koordinátorka je schopná od festivalů získat tzv. waivers - kódy pro přihlášení zdarma, které se filmovým školám často poskytují, případně získává slevy na poplatcích pro celé školní kolekce.

JAK MÁM POSTUPOVAT, KDYŽ MĚ OSLOVÍ FESTIVAL NAPŘÍMO S TÍM, ŽE MÁ ZÁJEM O UVEDENÍ MÉHO FILMU?

V případě, že jste kontaktováni přímo ze strany festivalu či jiné přehlídky se zájmem o projekci vašeho filmu (ať nekomerční či komerční), jste povinni spojit se s festivalovým oddělením, které následně ve spolupráci se Studiem FAMU zajistí další administrativu.

Festivalová koordinátorka se spojí s daným dramaturgem a přihlášení filmu provede, pokud bude mít k dispozici všechny výše uvedené materiály (vizte odstavec Co musím udělat pro to, aby byl film úspěšně přihlášen na festival?) Pokud by se jednalo o nabídku distribuce vašeho filmu, veškeré administrativní a legislativní záležitosti jsou pouze v kompetenci FAMU. Nezapomínejte, prosím, na to, že majitelem práv filmu (vyjma případů koprodukcí) je FAMU, proto veškeré uvedení filmu kdekoliv musí být oznámeno a schváleno ze strany festivalového oddělení, potažmo Studia FAMU! Toto je potřeba dodržovat i např. z toho důvodu, že pokud festivalová koordinátorka váš film přislíbí na konkrétní festival, zpravidla se zavazuje k tomu, že film nebude ve stejném období uveden jinde. V případě, že se jedná o komerční projekce, tj. projekce, na nichž se vybírá vstupné, byť se akce prezentuje jako nezisková, FAMU uzavírá s danou institucí smlouvu. Případný zisk z prodeje licence pro komerční projekce se vrací zpět do FAMU rozpočtu na festivaly a my máme k dispozici další prostředky pro další přihlášky na festivaly a šíření FAMU filmů do celého světa - to je ostatně i smysl a logika fungování festivalového oddělení.

Další podrobnosti k tomuto tématu naleznete ve Výnosu děkana o prezentaci studentských filmů FAMU na filmových festivalech a soutěžních i nesoutěžních přehlídkách.

KONTAKT

Alexandra Hroncová

vedoucí FAMU festivalového oddělení & distribuce
email: alexandra.hroncova@famu.cz
tel.: +420 724 753 713

Marek Koutesh 

festivalový koordinátor

email: marek.koutesh@famu.cz
tel.: +420 776 518 111


Konzultační hodiny:


Konzultační hodiny během prázdnin - po předchozí domluvě, od září každý den v době mezi 10:00 - 15:00 po předchozí domluvě.
Adresa: Klimentská 6, Praha 1