Random Image
Magisterské studijní programy

ČASTO KLADENÉ DOTAZY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Jak vyplnit elektronickou přihlášku?

Elektronickou přihlášku ke studiu naleznete na adrese prihlaska.amu.cz V prvé řadě je třeba zadat a pečlivě si uchovat heslo, které spolu s číslem přihlášky budete zadávat při každém přihlášení do přihlášky. Přihlášku podle jednotlivých kroků vyplníte, nahrajete přílohy a v dolní části přihlášky uzavřete. Poté budete nasměrováni k rekapitulaci a platbě poplatku za přihlášku. Zde postupujete podle instrukcí. Po uzavření přihlášky a připsání platby za přihlášku vám bude zaslán email s potvrzením, že vaše přihláška byla zařazena do přijímacího řízení. Tuto informaci si také můžete ověřit kdykoliv později v elektronické přihlášce.

 

Jakým způsobem dokládají bakalářské vzdělání studenti nebo absolventi FAMU?

Studenti třetího ročníku bakalářského studia FAMU nemusí k přihlášce přikládat potvrzení o budoucí Státní bakalářské zkoušce, absolventi FAMU nemusí k přihlášce přikládat ověřenou kopii bakalářského diplomu. Ostatní přiložené doklady a povinné práce se řídí specifickými podmínkami daného studijního programu.

 

Jak si nechat potvrdit a doložit termín státní bakalářské zkoušky, pokud studuji na jiné vysoké škole než FAMU?

Doklad o státní bakalářské zkoušce konané v akademickém roce 2023/2024 je třeba dle podmínek přijímacího řízení nahrát do elektronické přihlášky. Na vaší vysoké škole si necháte vystavit potvrzení obsahující vaše jméno, studijní program / obor, typ studia (bakalářské, magisterské) a předpokládáný termín Státní bakalářské zkoušky (např. červen 2024). Potvrzení by mělo mít razítko a podpis odpovědné osoby VŠ. Pokud vaše škola nemá vhodný formulář na toto potvrzení, můžete použít pdf přihlášky, která vám bude zaslána do emailu po zařazení vaší přihlášky do přijímacího řízení. Poté scan dodatečně nahrajete do vaší elektronické přihlášky.

 

Jak postupovat v případě, že mám specifické potřeby a potřebuji upravit přijímací zkoušky?

Z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb může uchazeč o jakýkoli typ studia  požádat o modifikaci přijímací zkoušky. Tuto skutečnost uvedete během vyplňování elektronické přihlášky, která je tomuto požadavku uzpůsobena. Po zařazení přihlášky do přijímacího řízení budete kontaktováni zástupcem/zástupkyní FAMU a domluvíte se na dalším postupu. Více informací o možnosti úpravy přijímacího řízení pro uchazeče se specifickými potřebami naleznete na tomto odkazu.

Je nutné vyplňovat přihlášku vícekrát, pokud se chci hlásit na více studijních programů?

Ano, pro každý studijní program je třeba vyplnit samostatnou elektronickou přihlášku.

 

Jak uhradit poplatek za přihlášku?

V posledním kroku po uzavření přihlášky následuje instrukce k platbě. Pro platbu doporučujeme použít platební kartu, platba bude okamžitě připsána a vaše přihláška tímto bude zařazena do přijímacího řízení.

Další možností je platba bankovním převodem. Pro tento účel je k dispozici i QR kód ke zjednodušení zadání platby v internetovém bankovnictví. QR kód je možné použít jen při platbě z českého bankovního účtu. Připsání platby převodem může trvat až 5 pracovních dnů. Pokud vaše přihláška nebude po týdnu zařazena do přijímacího řízení, obraťte se emailem na Studijní oddělení FAMU a přiložte potvrzení o provedené platbě.

 

Moje přihláška nebyla zařazena přijímacího řízení, jak dále postupovat?

Kontaktujte neprodleně Studijní oddělení FAMU. Pravděpodobně nebyla identifikována platba za přihlášku. Po doložení dokladu o úhradě poplatku za přihlášku bude vaše přihláška spárována s platbou a zařazena do přijímacího řízení.

 

Jak postupovat v případě, že jsem předchozí bakalářské studium absolvoval / absolvovala v zahraničí?

V rámci přijímacího řízení je třeba doložit nostrifikaci vašeho předchozího vzdělání. Je možné doložit doklad o obecné nostrifikaci na výzvu Studijního oddělení FAMU, nebo AMU nabízí ověření předchozího zahraničního vzdělávání pro potřeby přijímacího řízení na jejích fakultách. Podrobné informace naleznete zde. Kontaktujte Studijní oddělení FAMU pro více informací a případné zprostředkování ověření zahraničního vzdělání.