Random Image
Filmová a audiovizuální výchova
!

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 je uzavřeno. Příjem přihlášek pro následující rok bude otevřen v červnu 2024. Děkujeme!

FILMOVÁ A AUDIOVIZUÁLNÍ VÝCHOVA – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Filmová a audiovizuální výchova je dvouletý prezenční vzdělávací program v českém jazyce v oblasti pedagogických věd. Program je realizován ve formě doplňujícího pedagogického studia v rámci celoživotního vzdělávání na základě akreditace MŠMT. Absolventi si osvojí a prohloubí základní techniky a metodiku výuky filmové a audiovizuální výchovy, získají certifikovanou kvalifikaci v oboru Filmová a audiovizuální výchova a v kombinaci s magisterským diplomem ze svého hlavního studijního programu získají kvalifikaci učitele/učitelky druhého stupně základní školy a střední školy.

Podmínkou přijetí do studia je završené bakalářské či magisterské studium FAMU případně studijních programů dalších vysokých škol s praktickým i teoretickým filmovým zaměřením. O studium se mohou ucházet:

  • Studentky a studenti magisterských oborů FAMU a studijních programů dalších vysokých škol s praktickým i teoretickým filmovým zaměřením

  • Absolventky a absolventi magisterských oborů FAMU a studijních programů dalších vysokých škol s praktickým i teoretickým filmovým zaměřením

  • Absolventky a absolventi bakalářských oborů FAMU a studijních programů dalších vysokých škol s praktickým i teoretickým filmovým zaměřením – za předpokladu, že budou pokračovat v magisterském studiu libovolného zaměření.

Studium je zpoplatněno částkou 12 500 Kč za každý akademický rok. Po přijetí do studia bude se studentkami a studenty uzavřena smlouva, ve které budou upřesněny administrativní náležitosti včetně možnosti rozložení studijních nákladů do splátkového kalendáře. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023:

 

 

1. 6. - 31. 8. 2023

otevření přihlášky

26. 6. 2023

konzultace pro uchazeče/čky (prezenčně i distančně)*

31. 8. 2023

nejzazší termín odeslání přihlášky

31. 8. 2023

nejzazší termín odeslání povinných příloh

8. 9. 2023

první kolo přijímacího řízení (bez účasti uchazečů)

21. - 22. 9. 2023

druhé kolo přijímacího řízení - ústní pohovory (prezenčně)

 

*Konzultační termín je určený všem uchazečům o studium.
 

KONZULTAČNÍ DEN:

Dne 26. června vám bude k dispozici koordinátor studijního programu a vybrané pedagožky a pedagogové vzdělávacího programu Filmová a audiovizuální výchova na Katedře dokumentární tvorby FAMU od 10:00 – 14:00. Zájemci se musí objednat na konkrétní čas na emailové adrese jiri.forejt@famu.cz

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ SE PŘEDKLÁDÁ:

  • portfolio (pedagogické, umělecké či teoretické činnosti); portfolio může mít libovolnou formu. Přijímací komise bude na jeho základě posuzovat dispozice jednotlivých uchazečů pro působení v oboru Filmové a audiovizuální výchovy. 

  • motivační dopis; shrnující motivaci uchazečů pro studium pedagogicky orientovaného oboru s filmovým zaměřením. Dopis se předkládá v textové podobě. 

  • strukturovaný životopis

  • přihláška

POSTUP PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY A POVINNÝCH DOKUMENTŮ:

Přihláška ke studiu se podává elektronicky na adrese https://prihlaska.amu.cz. Do elektronické přihlášky uchazeči nahrají další povinné dokumenty: portfolio, motivační dopis a strukturovaný životopis. Přihláška je zpoplatněna administrativním poplatkem 800 Kč, který budou uchazeči hradit před odesláním přihlášky. Přihlášky budou otevřeny v termínu od 1. 6. – 31. 8. 2023. Uchazeči mohou přihlášky podávat v průběhu celého období s tím, že povinné dokumenty mohou být do elektronické přihlášky vkládány až do půlnoci 31. 8. 2023.

V případě nejasností či doplňujících dotazů je možné podání přihlášky konzultovat s administrátorkou přijímacího řízení Monikou Janovskou (monika.janovska@famu.cz).

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Přijímací řízení se odehraje ve dvou kolech. V prvním kole bude komise složená z pedagožek a pedagogů hodnotit povinné přílohy přihlášky (portfolio, motivační dopis, strukturovaný životopis). Do 11. září 2023 budou uchazeči informování o postupu do druhého kola, které proběhne formou ústního pohovoru, při němž přijímací komise hodnotí zejména motivaci uchazečů a uchazeček, jejich orientaci v oboru a pedagogické předpoklady, které by mohlo studium vzdělávacího programu prohloubit a rozvinout. Ústní pohovory proběhnou v termínu 21. - 22. září 2023. Uchazeči budou o přijetí/nepřijetí do vzdělávacího programu informováni do 6. října 2023. Studium samotné bude zahájeno 1. listopadu 2023.

BODOVÉ HODNOCENÍ KOMISE V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:
 

1. kolo:

portfolio - max. 30 bodů

motivační dopis - max. 10 bodů

CV - max. 10 bodů
__

Maximum dosažených bodů - 50 bodů

Minimum dosažených bodů
pro postup do druhého kola - 20 bodů

 

2. kolo:

tvořivost a motivace - max. 15 bodů

orientace v oboru - max. 15 bodů

pedagogické předpoklady, komunikace a vyjadřování - max. 20 bodů
__

Maximum dosažených bodů - 50 bodů

Minimum dosažených bodů  pro přijetí - 50 bodů (součet z obou kol)

Maximální počet přijímaných studentek a studentů do akademického roku 2023/24 je 13. 

Aktualizace: 25. 10. 2023