Random Image
Filmová a audiovizuální výchova

Studujte na FAMU filmovou pedagogiku

 

V nadcházejícím akademickém roce bude na FAMU otevřen první ročník vzdělávacího programu Filmová/Audiovizuální výchova, který bude představovat první akademické pracoviště svého druhu napříč českými vysokými školami. Program nyní čeká na schválení akreditace MŠMT, která by měla být vyřízena do konce léta 2023.

Pro koho je studium vhodné, jak vám pomůže ve vašem profesním uplatnění, kdy budou otevřeny přihlášky? Projděme si všechny základní informace stručně a přehledně: https://famu.cz/cs/chci-studovat/filmova-audiovizualni-vychova/

 

CO JE TO VLASTNĚ FILMOVÁ A AUDIOVIZUÁLNÍ VÝCHOVA?

Filmová a audiovizuální výchova je umělecko-pedagogický obor, který se dynamicky rozvíjí zejména v posledních patnácti letech. Patří do rodiny uměleckých výchov, jakými jsou dramatická výchova, pohybová a taneční výchova, výtvarná výchova a hudební výchova. Pro „výtvarku“ a „hudebku“ se učitelé vzdělávají na pedagogických fakultách. Ty ostatní pak nalezly zázemí právě na umělecky orientovaných vysokých školách (DAMU, HAMU, JAMU, etc.). Do této chvíle neexistovala vysoká škola, která by se výuce filmové pedagogiky věnovala. Filmová a audiovizuální výchova v prostředí FAMU do sebe integruje vedle filmového umění také spřízněné umělecké formy, jakými jsou audiovizuální hry, fotografie, komiks, atp.

Představu o charakteru oboru vám přiblíží tato videoanketa, kterou vytvořila Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu s oborovými experty: https://www.youtube.com/watch?v=pOefJWe2YeI&t=30s

JAKÉ JE UPLATNĚNÍ V PRAXI?

F/AV má široké uplatnění od výuky na základních školách a gymnáziích, přes volnočasové aktivity, filmovou distribuci, festivalovou dramaturgii, obor je součástí sofistikované práce s publikem v prostoru kina, v českém prostředí pak působí mnoho filmově-výchovných společností, které se oboru věnují v různých oblastech činnosti. Pro zájemce o hlubší orientaci ve specifikách filmové výchovy nabízíme k prostudování oborový portál filmvychova.cz.

VZNIKÁ NA FAMU NOVÁ KATEDRA?

Nikoliv. Vzdělávací programu bude u MŠMT akreditován jako Doplňující pedagogické studium (tzv. pedagogické minimum), které umožní jeho absolventům vedle vlastní umělecké tvorby působit v oblasti pedagogiky.

K ČEMU MI BUDE „PEDAGOGICKÉ MINIMUM“ DOBRÉ?

To je dobrá otázka. Pedagogické minimum vám otevře společně s magisterským diplomem cestu k výuce filmu na 2. stupni základních škol a víceletých gymnáziích jako aprobovanému pedagogovi. Vedle toho ale získáte znalosti a dovednosti k tomu, abyste mohli vytvářet vlastní umělecko-pedagogické projekty, věnovat se distribuci, pracovat jako specialista v kinech, na filmových festivalech. Pedagogická profese může doplnit a obohatit umělecký profil, který získáte v rámci studia filmového umění.

PRO KOHO JE PROGRAM URČENÝ?

Do studia se mohou přihlásit studentky a studenti, kteří na FAMU studují magisterský studijní program, anebo jsou jeho absolventy. Vedle toho se studium otevírá také studentkám, studentům a absolventům magisterských filmových oborů teoretického i praktického zaměření ze všech vysokých škol v České republice.

JAK DLOUHO BUDE STUDIUM TRVAT? JE ZPOPLATNĚNÉ?

Studium bude rozvrženo do dvou let a bude koncentrováno na páteční a sobotní výuku v rozmezí dvou až tří týdnů v průběhu daného akademického roku. Pedagogické minimum je na vysokých školách standardně zpoplatněno. Na FAMU budou studenti hradit 12 500 Kč ročně – za celé studium 25 000 Kč. K dispozici však bude možnost rozvrhnout platby do menších splátek. Ve výjimečných případech je možné uvažovat o různých formách sociálních stipendií.

Program budeme pro uchazeče otevírat každoročně.

CO SE BĚHEM STUDIA NAUČÍM?

V prvním akademickém roce bude důraz kladen na výuku pedagogických předpokladů, základů vývojové psychologie dětí a mládeže a detailní seznámení s oborovou didaktikou filmové a audiovizuální výchovy. Po celou dobu studia budou studenti docházet do tzv. didaktických dílen, ve kterých budou připravovat, realizovat a reflektovat své vlastní umělecko-pedagogické projekty. V navazujícím ročníku bude důraz položen na oborovou praxi studentek a studentů ve formálním i neformálním vzdělávání.

JAK VYPADÁ ABSOLVENTSKÝ PROJEKT?

Nikoho nebudeme nutit k sepisování závěrečných praxí v textové podobě. Absolutorium studia a získání osvědčení bude možné na základě prezentace a obhajoby pedagogického portfolia před komisí. Portfolio bude přitom průběžně budováno a rozvíjeno v rámci didaktických dílen.

Úspěšné absolvování programu bude zakončeno obdržením Osvědčení o studiu.

KDY A JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT?

Do konce května budou vyhlášeny podmínky přijímacího řízení. Přihlášky budou otevřeny od 1. června 2023 do 31. srpna 2023. Jednokolové přijímací řízení proběhne v závěru září. Výuka prvního ročníku bude spuštěna od 1. listopadu 2023.

Filmové umění je metodou k nazírání světa, který nás obklopuje. Pokud cítíte touhu předávat lásku k filmu, fotografii a hrám dalším generacím, a rádi byste učili, pak vás moc rádi přijmeme mezi sebe.

Zájemci a zájemkyně o studium více informací získají ZDE.

Pokud byste zde nenalezli odpovědi na všechny své otázky, kontaktujte koordinátora vzdělávacího programu Jiřího Forejta (723 744 883, jiri.forejt@famu.cz).

Foto: Barbora Doleželová (CinEd)

18. červenec 2023