logo FAMU
Doktorské studium

Výsledky přijímacího řízení do doktorského studijního programu FAMU v roce 2021

 

P0211D310001 Výzkum a teorie audiovize

Celkový počet uchazečů - 12

Počet podaných přihlášek - 12
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek - 12
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí - 6
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí - 6
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu 
  uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku 
  přezkoumání původního rozhodnutí                               
  (§50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) - 6
Počet uchazečů přijatých celkem (kladné rozhodnutí) - 6


U tohoto oboru nebyla žádná písemná přijímací zkouška.


.
.