logo FAMU
Doktorské studium

Výsledky přijímacího řízení do doktorského studijního programu FAMU v roce 2020

 

P8204/D/ /3.0/P - Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Obor: 8204V037 - Teorie filmové a multimediální tvorby

Celkový počet uchazečů - 7

Počet podaných přihlášek - 7
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek - 6
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí - 2
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí - 4
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu 
  uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku 
  přezkoumání původního rozhodnutí                               
  (§50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) - 2
Počet uchazečů přijatých celkem (kladné rozhodnutí) - 2


U tohoto oboru nebyla žádná písemná přijímací zkouška.


.
.