Random Image
Doktorské studium
!

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 byly zveřejněny níže! Příjem přihlášek bude otevřen 1. 5. 2024.

DOKTORSKÉ STUDIUM
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Doktorský studijní program Výzkum a teorie audiovize je čtyřletý prezenční studijní program v českém jazyce se zaměřením na umělecký výzkum v oblasti audiovize.

Pro přijetí do programu je předkládán projekt disertační práce – umělecko-výzkumný projekt, v němž je nedělitelnou formou propojeno umělecké dílo (nebo odborný projekt) a odborný text.

V projektu by měla být uvedena anotace, umělecko-výzkumná metodologie a cíle, dosavadní stav bádání v dané oblasti, seznam relevantních pramenů a literatury, navrhované možnosti závěrečné veřejné prezentace (např. premiéra filmu, výstava, performance, publikace, performativní přednáška apod.) U zamýšleného díla, nebo odborného projektu se předkládá rozpočtová rozvaha a plán financování. 

K přijímacímu řízení se dále předkládá portfolio umělecké činnosti, odborný text, motivační dopis, strukturovaný životopis a další administrativní součásti.

Veškeré pokyny najdete v Podmínkách přijetí do doktorského studia pro akademický rok 2024/2025, nebo v sekci Otázky a odpovědi.

Ke stažení:

Přihláška ke studiu se podává elektronicky na adrese https://prihlaska.amu.cz. Uchazeči, kteří studují nebo již absolvovali magisterské studium na FAMU, nemusí dokládat potvrzení o termínu státní závěrečné zkoušky či doklad o dosaženém magisterském vzdělání. Zároveň nemusí dokládat potvrzení o znalosti anglického jazyka, pokud předchozí absolvovaná výuka anglického jazyka na FAMU odpovídá podmínkám přijímacího řízení (úroveň, maximálně 3 roky zpětně atd.).  

Časový harmonogram přijímacího řízení: 

  • 1. – 31. května 2024 – otevřen příjem přihlášek  
  • 31. května 2024 – nejzazší termín zaslání povinných prací  
  • 12. června 2024 – první kolo přijímacího řízení  
  • 20. – 21. června 2024 – druhé kolo přijímacího řízení  
  • 26. - 28. června 2024 – předpokládaný termín testu z AJ

Přijímací řízení je dvoukolové. První kolo probíhá bez osobní účasti uchazečů a uchazeček. Přijímací komise hodnotí došlé materiály z hlediska objevnosti a umělecko-výzkumné aktuálnosti předloženého projektu, přínosu pro obor, metodologické kvality a realizovatelnost projektu. 

Druhé kolo probíhá formou ústního pohovoru, při němž přijímací komise hodnotí zejména schopnost prezentovat plánovaný umělecký výzkum, schopnost argumentace, orientaci v oboru, připravenost na doktorské studium a motivaci uchazeče či uchazečky s ohledem na předpoklad úspěšného dokončení studia. 

Maximální počet přijímaných uchazečů či uchazeček do akademického roku 2024/2025 je 10. 

Související odkazy:

 

Aktualizace dne: 4. 12. 2023