logo FAMU
Doktorské studium

Doktorské studium

Přijímací řízení do doktorského studijního programu Výzkum a teorie audiovize do akademického roku 2022/23 není vypsáno z důvodu omezení akreditace. Přijímací řízení by se mělo opět konat na jaře 2023, s nástupem do studia od října 2023. Proděkanka pro vědu a výzkum Helena Bendová se omlouvá zájemcům o studium v tomto doktorském programu za nepříjemnosti spjaté s odkladem přijímacího řízení..
.