Random Image
Celoživotní vzdělávání

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

!

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/2025 BUDE OTEVŘEN V SRPNU 2024.

FAMU pořádá v souladu s Výnosem děkanky č. 9/2022 Univerzita třetího věku na FAMU neakreditovaný kurz celoživotního vzdělávání.

Kurz je koncipován jako zájmový vzdělávací program, jenž je zaměřen na teoretické a historické vzdělávání v oblasti audiovizuálního, filmového umění a přidružených věd. V rámci U3V není možné se zúčastnit praktické výuky.

Kurz bude probíhat prezenčně v budově FAMU, Lažanský palác, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1.

Výuka v rámci U3V se skládá ze dvou částí. První část tvoří povinné přednášky, které jsou určeny pouze pro účastníky U3V. Druhou část tvoří volitelné předměty, které se účastníci mohou vybírat z nabídky studijních programů realizovaných na FAMU.

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu U3V obdrží uchazeči osvědčení, včetně výpisu navštěvovaných povinných přednášek a volitelných předmětů. 

POSTUP PŘIHLÁŠENÍ A HARMONOGRAM V ROCE 2023/2024 - uzavřeno!!!

  • Zájemci o kurz zašlou od 15. 8. 2023 do 15. 9. 2023 emailem vyplněnou a podepsanou přihlášku paní Heleně Peřinové na Studijní oddělení FAMU - helena.perinova@famu.cz
  • Zájemci budou evidováni dle pořadí došlých přihlášek; maximální kapacita kurzu je 20 účastníků.
  • Přihášení zájemci budou pozvání na prezenční zápis ke studiu a obdrží pokyny k platbě účastnického poplatku, rozvrh povinných přednášek a nabídku volitelných předmětů
  • Začátek října 2023 - prezenční zápis ke studiu (termín bude upřesněn)
  • Harmonogram výuky: 1. 10. – 22. 12. 2023 Zimní semestr 2023/2024; 12. 2. – 19. 5. 2024 Letní semestr 2023/2024
  • Červen 2024 - oficiální zakončení kurzu, předání Osvědčení o absolvování U3V na FAMU

KE STAŽENÍ: PŘIHLÁŠKA DO KURZU U3V 2023_2024

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU 

  • Program je určen pro zájemce starší 60 let.
  • Zájemci mohou být od akademického roku 2022/2023 zapsáni do programu U3V FAMU pouze dvakrát.
  • Kurz je zpoplatněn částkou 800,-Kč, pokyny k platbě obdrží přihlášení zájemci emailem.   
  • Přihlášení zájemci se musí osobně dostavit na zápis ke studiu na FAMU, dle pokynů Studijního oddělení.