Random Image
Bakalářské studijní programy

ČASTO KLADENÉ DOTAZY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

 

Jak vyplnit elektronickou přihlášku?

Elektronickou přihlášku ke studiu naleznete na adrese prihlaska.amu.cz V prvé řadě je třeba zadat a pečlivě si uchovat heslo, které spolu s číslem přihlášky budete zadávat při každém přihlášení do přihlášky. Přihlášku podle jednotlivých kroků vyplníte, nahrajete přílohy a v dolní části přihlášky uzavřete. Poté budete nasměrováni k rekapitulaci a platbě poplatku za přihlášku. Zde postupujete podle instrukcí. Po uzavření přihlášky a připsání platby za přihlášku vám bude zaslán email s potvrzením, že vaše přihláška byla zařazena do přijímacího řízení. Tuto informaci si také můžete ověřit kdykoliv později v elektronické přihlášce.

 

Jakým způsobem dokládají uchazeči středoškolské vzdělání?

Uchazeč nahraje do elektronické přihlášky scan maturitního vysvědčení. Pokud uchazeč úspěšně projde přijímacím řízením, bude vyzván Studijním oddělením FAMU k doložení ověřené kopie dokumentu (lze provést na České poště nebo Czech Pointu). Pro doložení středoškolského vzdělání není dostatečná prosté kopie, nedoporučejeme ani doložení originálu maturitního vysvědčení - doklad se uchazeči nevrací.

 

Budu maturovat ve školním roce 2023/2024, jak doložím budoucí maturitní zkoušku?

Doklad o maturitní zkoušce v roce 2024 je třeba dle podmínek přijímacího řízení nahrát do elektronické přihlášky. Na vaší střední škole si necháte vystavit potvrzení obsahující vaše jméno, datum narození nebo rodné číslo a předpokládáný termín maturitní zkoušky (např. červen 2024). Potvrzení by mělo mít razítko a podpis odpovědné osoby SŠ. Pokud vaše škola nemá vhodný formulář na toto potvrzení, můžete použít pdf přihlášky, která vám bude zaslána do emailu po zařazení vaší přihlášky do přijímacího řízení. Poté scan dodatečně nahrajete do vaší elektronické přihlášky. Pokud škola nemůže potvrzení dodat do termínu uzávěrky příjmu přihlášek, je možné toto potvrzení nahrát k elektronické přihlášce dodatečně.

 

Jak postupovat v případě, že mám speciální potřeby a potřebuji modifikovat přijímací zkoušky?

Z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb může uchazeč o jakýkoli typ studia  požádat o modifikaci přijímací zkoušky. Tuto skutečnost uvedete během vyplňování elektronické přihlášky, která je tomuto požadavku uzpůsobena. Po zařazení přihlášky do přijímacího řízení budete kontaktováni Studijním oddělením, které zaeviduje vaše konkrétní požadavky na úpravu přijímací zkoušky.

 

Jsem uchazeč/ka s jiným než českým nebo slovenským občanstvím. Jak mohu doložit znalost českého jazyka?

Pro uchazeče/ku ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL. Znalost je možné doložit dokladem o absolvování studia na české střední  nebo vysoké škole, jazykovým certifikátem z akreditované instituce s právem státní jazykové zkoušky nebo absolvováním jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU. Jazyková zkouška je zpoplatněná částkou 3 300 Kč. Pokud uchazeč/ka úspěšně absolvovuje přijímací řízení, bude vyzván/a k doložení znalosti nebo ke zkoušce. Předpokládaný termín zkoušky je únor/březen 2024. Více informací o doložení znalosti českého jazyka naleznete zde.

Je nutné vyplňovat přihlášku vícekrát, pokud se chci hlásit na více studijních programů?

Ano, pro každý studijní program je třeba vyplnit a uhradit samostatnou elektronickou přihlášku. 

 

Jak uhradit poplatek za přihlášku?

V posledním kroku po uzavření přihlášky následuje instrukce k platbě. Pro platbu doporučujeme použít platební kartu, platba bude okamžitě připsána a vaše přihláška tímto bude zařazena do přijímacího řízení.

Další možností je platba bankovním převodem. Pro tento účel je k dispozici i QR kód ke zjednodušení zadání platby v internetovém bankovnictví. QR kód je možné použít jen při platbě z českého bankovního účtu. Připsání platby převodem může trvat až 5 pracovních dnů. Pokud vaše přihláška nebude po týdnu zařazena do přijímacího řízení, obraťte se emailem na Studijní oddělení FAMU a přiložte potvrzení o provedené platbě.

 

Moje přihláška nebyla zařazena přijímacího řízení, jak dále postupovat?

Kontaktujte neprodleně Studijní oddělení FAMU. Pravděpodobně nebyla identifikována platba za přihlášku. Po doložení dokladu o úhradě poplatku za přihlášku bude vaše přihláška spárována s platbou a zařazena do přijímacího řízení.

 

Jsou uchazeči/ky z Ukrajiny zvýhodnění v rámci přijímacího řízení?

Uchazeči, kteří jsou "Cizinci" dle Výnosu rektorky č. 5/2022 a č. 4/2023 a státní občané Ukrajiny, jsou oproti ostatním uchazečům osvobození od povinnosti hradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, úkony spojené s posouzením splnění podmínek prokázání dosaženého předchozího vzdělání, za zkoušku z českého jazyka v rámci přijímacího řízení na AMU. Během podávání elektronické přihlášky není nutné zasílat platbu, přihláška je akceptována pouze po správném vyplění a uzavření formuláře. 

 

Jak postupovat v případě, že jsem středoškolské studium absolvoval / absolvovala v zahraničí?

V prvé řadě nahrajte scan dokladu o ukončeném středoškolském studiu do vaší elektronické přihlášky. V rámci přijímacího řízení je třeba předložit doklad o obecném uznání vašeho středoškolského vzdělání nebo doklad o udělení Evropského Bakalaureátu nebo doklad automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (např. slovenské maturitní vysvědčení). Je možné doložit doklad o obecné nostrifikaci obdržený jinde, nebo AMU nabízí ověření předchozího zahraničního vzdělávání pro potřeby přijímacího řízení na jejích fakultách. Podrobné informace naleznete zde.

Kontaktujte Studijní oddělení FAMU pro více informací a případné zprostředkování ověření zahraničního vzdělání.