Random Image

CENA ANIMÁNIČKA 2020 PRO FILM M E Z E R Y

Velmi nás potěšila zpráva z festivalu animovaného filmu Animánie 2020, kde získal film M E Z E R Y Nory Štrbové cenu Animánička v kategorii MAXI CZ/SK.

Porota o filmu uvedla:

"Silné téma a sugestivní zpracování v rozmezí od klasické animace k videoartu, vytváří zajímavý vhled do diagnózy, skoro až s dokumentární autenticitou a působí silně na divákovi pocity. Forma se skvěle doplňuje s obsahem a vytváří velmi konzistentní dílo na hranici žánrů."

Koncept letošní ceny vychází z kontextu doby, avšak nabízí nová kreativní řešení, jak si ji alespoň trochu zosobnit. Cenu tak tým, který za filmem stojí, obdržel ve virtuální podobě - složené i nesložené.

22. ledna 2021