Random Image

AMU PRO UKRAJINU - AKTUÁLNÍ INFORMACE 18. 3. 22

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky a milí studenti,

poslední měsíc se nese ve znamení válečného konfliktu na Ukrajině, vše je velmi živelné a rozhodnutí je třeba dělat rychle. Můžete mít tedy pocit, že nejste komplexně informováni o pomoci AMU ukrajinským kolegyním a kolegům, kteří přicházejí do Prahy (museli jsme prioritně řešit věci související s příjezdy studentek, studentů a akademiček z Ukrajiny).

V první řadě bychom rádi poděkovali všem, kteří se zapojili do pomoci a organizace s veškerou agendou související s výše uvedeným, kdo nabídli jakoukoli formu pomoci, a těm, kteří přispěli na transparentní účet z AMU, díky čemuž můžeme přijíždějícím poskytnout prostředky na základní potřeby a vůbec jim zajistit důstojný pobyt u nás. Velký dík patří našim skvělým studentkám a studentům a absolventce z iniciativy Studenti pro Ukrajinu, kteří udělali a stále dělají velký kus práce.

A nyní k faktům:
Od 4. 3. je část kolegyň a kolegů z Ukrajiny ubytována v našem středisku v Berouně (tam je kapacita cca 20 osob).

Od 8. 3. po dobu jednoho týdne bydlela skupina cca 40 studentek a pedagožek především herectví a tance z několika ukrajinských univerzit v Poněšicích. Nyní jsou už v Praze, opět děkujeme všem, kteří jim poskytli ubytování.

AMU vypsala speciální stipendijní program v rámci kterého může zatím podpořit stáž 15 ukrajinských studentek a studentů. Po vyhlášení programu se nám přihlásilo zatím cca 70 zájemců (číslo stále narůstá), 15 z nich (na každou fakultu 5) již bylo po konzultaci s fakultami vybráno, a je buď již v Praze nebo na cestě do České republiky. A my jen doufáme, že jejich počet budeme moci navýšit díky programu Ministerstva školství na podporu ukrajinských studentů a prostředků z transparentního účtu. Žádosti o stáž od ukrajinských studentů stále shromažďujeme. Pokud jsou některé české pedagožky či pedagogové schopni nabídnout své kapacity pro výuku, prosím, nechť kontaktují Mezinárodní oddělení rektorátu. Monitorujeme výzvy Magistrátu hl. m. Prahy a MŠMT na podporu studentů a připravujeme žádosti o prostředky z těchto výzev.

Pro všechny studenty z Ukrajiny připravujeme intenzivní měsíční kurz českého jazyka (velká zásluha Centra jazykové přípravy AMU), dále jsou podle oborů připravovány programy na katedrách. Velmi si ceníme zapojení všech tří fakult a jejich kateder, např. Katedra tance připravuje program pro cca 27 studentek, herecké katedry DAMU zajišťují program pro studentky a studenty herectví jak přímo na DAMU, tak ve spolupracujících institucích.

Dále jsme ukrajinským studentkám a studentům vydali průkazy AMU stážista/ka, aby se mohli pohybovat po škole, a také se jim na ně pokusíme zajistit volné či zvýhodněné vstupy do kulturních institucí (opět díky iniciativě Studenti pro Ukrajinu za tento nápad). Získali jsme kontakty na psychologickou pomoc, díky nimž budeme v případě potřeby schopni zprostředkovat konzultaci či pomoc v ukrajinštině. Pokud máte ve svém okolí studentku nebo studenta, kterému by takováto odborná pomoc mohla prospět, prosím kontaktujte nás.

Ve čtvrtek 17. 3. se na HAMU konal benefiční koncert na podporu Ukrajiny.

V neposlední řadě musíme zmínit transparentní účet AMU pro Ukrajinu, na který již mnoho z vás přispělo. Stále aktivně vyhledáváme možnost dalších příspěvků a dotací. Z transparentního účtu budou hrazeny jazykové a další kurzy, příspěvky na základní potřeby apod. a doufáme, že i stipendia pro další zájemce.

Ingeborg Radok Žádná, rektorka a Jan Hančil, prorektor pro mezinárodní vtahy

18. března 2022