Random Image

ZEMŘEL PROF. STANISLAV ULVER

V sobotu 14. května zemřel filmový teoretik a estetik, profesor FAMU Stanislav Ulver (1946-2022).

V letech 1994-2015 byl šéfredaktorem časopisu Film a doba, který za spolupráce Evy Zaoralové a Radany Ulverové připravoval nejen po stránce obsahové, ale i grafické a technické. Byl dlouholetým pedagogem Centra audiovizuálních studií FAMU, externě přednášel na Katedře filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Katedře divadelních a filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zabýval se převážně experimentálním a animovaným filmem, velkou pozornost věnoval rovněž dokumentu zejména vachkovské školy. Profesně ho zajímala také fotografie a videoart. Řadu let byl výkonným redaktorem mezinárodního newsletteru Association Internationale du Film d'Animation (ASIFA News) vydávaného v angličtině, francouzštině a ruštině, kde publikoval mnoho svých odborných článků. Napsal řadu dílčích studií tištěných do roku 1989 v samizdatech, později ve Filmu a době a poté v IluminaciAnalogonu a řadě domácích i zahraničních festivalových katalogů a encyklopedií. V roce 1991 napsal knihu Západní filmová avantgarda, jež se stala základní studijní informací o tomto tématu. Edičně připravil a vydal i několik dalších knih, například scénář Františka Pavlíčka a Františka Vláčila Marketa Lazarová doplněný mnoha fotografiemi z filmu, antologii textů z časopisu Film a doba 1962-1970 nebo obsáhlý sborník studií o českém animovaném filmu s názvem Animace a doba, vybavený širokým obrazovým materiálem. Podílel se mimo jiné na překladu Dějin filmu Kristin Thompsonové a Davida Bordwella, vytvořil i dosud nevydaný překlad Teorie filmu Siegfrieda Kracauera. Profesor Stanislav Ulver byl také častým členem českých i zahraničních festivalových porot. Jeho krédem bylo, že umělecká avantgarda má studenty inspirovat k odvážné kreativní tvorbě.

R.I.P.

Foto: Pavel Mára

16. května 2022