Random Image

ZÁZNAM Z KOLOKVIA OMBUDSMANKY O BEZPEČNÉM A DŮSTOJNÉM PROSTŘEDÍ VYSOKÝCH ŠKOL

V lednu proběhla na FAMU první akce věnovaná ombudsmanství na vysokých školách v České republice – kolokvium ombudsmanky FAMU Kláry Šimáčkové Laurenčíkové, jehož tématem bylo bezpečné a důstojné prostředí vysokých škol a role ombudsmana v jeho podpoře.

ZÁZNAM Z UDÁLOSTI JE ZPŘÍSTUPNĚN KE ZHLÉDNUTÍ ZDE: https://elements.studiofamu.cz/media/view/87/23950/435751

Akce se zúčastnily bezmála dvě desítky českých i zahraničních hostů angažujících se v oblasti ombudsmanství, etiky vzdělávání a lidských práv, mezi nimi rakouský studentský ombudsman a prezident Evropské sítě ombudsmanů ve vyšším vzdělávání (ENOHE) Josef Leidenfrost, německá ombudsmanka pro vědu Hjördis Czesnick, zástupci všech českých VŠ, kteří institut ombudsmana již mají anebo jej připravují, či zástupkyně iniciativy NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET a bývalá studentka DAMU Marie-Luisa Purkrábková.

Akce položila základní stavební kámen české pobočky evropského sdružení ombudsmanů a ombudsmanek ENOHE, aby v České republice existovala ustálená platforma pro sdílení praxí, vzájemnou pomoc a společné rozvíjení tohoto nově se zakořeňujícího institutu ve strukturách vyššího vzdělávání.

Vzájemné setkávání ombudsosob jim napomáhá vyměňovat si zkušenosti a pracovat na budoucích společných projektech. Kolokvium FAMU toho bylo příkladem, je to důležitá událost,komentoval akci prezident ENOHE Josef Leidenfrost.

Na českých vysokých školách se v posledním roce objevila celá řada velmi pozitivních iniciativ, jejichž společným jmenovatelem je snaha o rozvoj etické kultury, zvyšování přístupnosti studia a posilování participace. Kolokvium mělo za cíl dát těmto konkrétním příkladům z praxe prostor pro vzájemné představení a navázání možné spolupráce. Rádi bychom v ČR vytvořili stálou platformu školských ombudsmanů a využili možnosti přímého zapojení do celoevropské sítě ENOHE. Chtěli bychom navázat na zkušenosti kolegů a kolegyň ze zahraničí a zároveň si být systematicky nablízku pro vzájemnou podporu a sdílení konkrétních inspirací a poznatků z praxe,poznamenává Klára Šimáčková Laurenčíková.

Instituce jsou funkční, užitečné a přispívají k rozvoji společnosti, pokud jsou ochotné se učit, koncepčně se posouvat a přemýšlet samy nad sebou i nad svojí rolí a vztahem k žitému světu. Učíme se. Součástí tohoto procesu na FAMU bylo zavedení pozice ombudsmanky/ombudsmana. Institutu, jehož posláním je naslouchat a také jednat, reagovat, ale také anticipovat – potřeby fakultní komunity, systémová opatření, která předchází negativním jevům a způsobům chování a která zajišťují bezpečné a důstojné prostředí,doplňuje děkanka FAMU Andrea Slováková.

Událost byla pořádána ombudsmankou FAMU Klárou Šimáčková Laurenčíkovou ve spolupráci s Feministickou institucí.

16. února 2022