Random Image

ZASEDÁNÍ AS FAMU 15. 9. 2020 - PROGRAM JEDNÁNÍ

Zasedání AS FAMU proběhne 15. 9. 2020 od 15:30  formou veřejné internetové konference.


Na programu jednání bude:

1. Schvalování podmínek přijímacího řízení
      - termíny dalších kol přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

2. Roční učební plány pro AR 2020/2021

3. Podnět Tomáše Dvořáka 

4. Různé
      - diskuze nad možnými úpravami jednacího řádu AS FAMU (lhůty pro zveřejňování zápisu ze zasedání)

Podklady pro jednání AS naleznete zde.

8. září 2020