Random Image

ZÁKLADNÍ ODBOROVÁ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ PŘI FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTĚ AMU – ODBORY FAMU (OF)

Rádi bychom vás informovali, že 1. března byla založena a od 2. března funguje vedle stávající organizace Odbory AMU nová odborová organizace, Základní odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při Filmové a televizní fakultě AMU – Odbory FAMU (OF), jejímž účelem je „ochrana všech oprávněných zájmů zaměstnanců Filmové a televizní fakulty AMU, zejména v oblasti pracovněprávní, platů a sociální“ (citováno z Výpisu ze spolkového rejstříku), a zároveň bude také zastupovat všechny zaměstnance AMU. 

Členy výboru základní odborové organizace byli zvoleni mimo jiné tito tři členové v pracovním právním poměru k zaměstnavateli:" (citováno z Oznámení o působení OO u zaměstnavatele)
 
MgA. Ladislav Greiner (předseda), doc. Mgr. Štěpánka Šimlová (místopředsedkyně), Mgr. Michal Šimůnek, PhD. (hospodář).


V případě zájmu o členství kontaktujte předsedu Ladislava Greinera na ladislav.greiner@famu.cz . 

26. března 2021