Random Image

WORKSHOP: SEXUÁLNÍ MENŠINY A TRANSGENDER

Milé studentky, milí studenti,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali o možnosti přihlásit se na workshop, který připravila paní ombudsmanka Klára Laurenčíková ve spolupráci s organizací Transparent, která se zaměřuje na podporu a prosazování práv transgender osob v České republice. Tématem tohoto interaktivního workshopu budou transgender identity a začlenění trans a nebinárních lidí do školního kolektivu. Pozornost bude věnována základní terminologii, procesu tranzice, coming outu ve škole a doporučením pro komunikaci s trans a nebinárními lidmi. 

Workshop se skuteční 2. listopadu od 15:45 do 18:00 v učebně U1, a je určen pro studující, vyučující i ostatní zaměstnankyně a zaměstnance FAMU. 
Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto krátkého formuláře: https://bit.ly/3Ei1Fsr

25. října 2021