Random Image

WORKSHOP PODÁVÁNÍ INTERNÍCH BADATELSKÝCH GRANTŮ NA FAMU

Srdečně zveme studující i vyučující FAMU na workshop, kde vám poradíme, jak podat úspěšnou žádost v rámci interních školních grantových soutěží zaměřených na badatelské projekty. Workshop se bude konat 21. října od 13 do 14 hodin v místnosti U7. Workshop povedou proděkanka pro vědu a výzkum Helena Bendová a grantová metodička Petra Horká. Během podzimu je možné požádat o grantovou podporu v rámci Projektové soutěže (určené pro akademické pracovnice/pracovníky), Studentské grantové soutěže (určené primárně pro magisterské a doktorské studující) a Fellowship for artistic research (ucházet o toto stipendium se mohou studující i vyučující). Více informací o jednotlivých grantových soutěžích naleznete na webu FAMU v sekci Věda, výzkum a rozvoj. U Fellowship of artistic research je aktuálně vyhlášeno 2. letošní kolo; v první polovině října by pak měl rektorát vyhlásit také Studentskou grantovou soutěž (předpokládaný deadline podávání žádostí v půlce listopadu) a Projektovou soutěž (předpokládaný deadline přihlášek konec listopadu).

3. října 2022