Random Image

VÝZVA: ÚČAST NA FESTIVALU V CANNES

Milé studentky a milí studenti, 

FAMU letos zahájí za podpory Francouzského institutu v Praze spolupráci s filmovým festivalem v Cannes.  

Předpokládaný termín konání festivalu je 17. - 28. 5. 2022. FAMU se bude účastnit pouze ve dnech 17. až 24. 5.  2022.  

Komise FAMU složená z děkanky, proděkana pro zahraniční záležitosti, vedoucí studijního oddělení a ředitele Studia FAMU, vybere 5 studentek/studentů, kteří budou školu poprvé reprezentovat. 

Všichni studující budou mít hrazené ubytování v místě konání festivalu a cestu (obousměrnou letenku Praha-Nice s kabinovým zavazadlem). Od festivalu v Cannes dostanou zdarma zvláštní akreditaci, která jim umožní prioritní přístup na projekce programové sekce Cannes Classics, dále budou mít přístup na filmy ze sekcí Un Certain regard, Zvláštní uvedení, Séances du lendemain (tato sekce obsahuje filmy ze sekce Hlavní soutěž a filmy uvedené mimo soutěž, které jsou promítány den po slavnostní premiéře). 

Ostatní výdaje si studující hradí sami – tj. vlakovou dopravu Nice-Cannes (tam a zpět), stravné atd. 

Festival v Cannes se chce letos poprvé otevřít také zahraničním filmovým školám. Pro účastníky této spolupráce připravuje organizovat setkání s profesionály. V tuto chvíli se také jedná o tom, aby studující měli se svou akreditací přístup na filmový trh Marché du film. 

  • Co je třeba udělat, abyste se mohli zúčastnit výběru? 

Zúčastnit se mohou pouze studenti a studentky akreditovaných studijních programů! 

Do 11. 2. 2022 zašlete na následující e-mailovou adresu motivační dopis cannes@famu.cz, který bude obsahovat: 

1) jméno a příjmení, ročník a katedru

2) napište, co od svého pobytu očekáváte a jakým aktivitám byste se v rámci festivalu chtěli věnovat. Buďte konkrétní – nepište, že chcete být v kontaktu se světovou kinematografií, ale popište například, že byste měli zájem najít spolupracovníka, konzultanta, mentora nebo koproducenta pro svůj projekt (pište jen o projektu, který máte ve vývoji; nepište o fiktivním neexistujícím filmu) a připojte k žádosti například synopsi, scénář či ukázku. 

3) pokuste se podrobněji popsat, v čem může být takový pobyt přínosný pro váš osobní, profesní a umělecký rozvoj. 

Dopis odešlete ze svého školního e-mailu nebo pošlete sken s vlastnoručním podpisem. 

Seznam nominovaných studentů bude zveřejněn na webových stránkách FAMU do 25.2.2022

Vybraní studenti budou vyzvání k organizační schůzce. 

28. ledna 2022