Random Image

VÝZVA AKADEMICKÉ OBCI FAMU K HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍ KONCEPCI FAMUFESTU 2022

V souladu se Statutem festivalu FAMUFEST děkanát FAMU a Katedra produkce FAMU vyzývají akademickou obec k hlasování o podobě 38. ročníku FAMUFESTu. 

Dvě přihlášené koncepce, které komise nominovala do soutěže o vítěznou koncepci FAMUFESTu s termínem realizace jaro 2022 a odkaz na hlasovací formulář obdrželi členové a členky akademické obce na FAMU e-mailové adresy. Hlasovat je možné do 13:00 dne 13. 8. 2021. Téhož dne dojde ke zveřejnění výsledků vč. vítězné koncepce na webových stránkách fakulty. 

Za vítěznou bude prohlášena ta z koncepcí, pro kterou se rozhodne hlasovat více členů a členek AO, přičemž každý/á člen/ka má právě jeden hlas. 

Děkujeme Vám za spolupráci.

6. srpna 2021