Random Image

VÝZKUM A TEORIE AUDIOVIZE: KONZULTAČNÍ DEN PRO PŘIHLÁŠKY DO DOKTORSKÉHO STUDIA

Rádi bychom všechny zájemkyně a zájemce o doktorské studium na FAMU pozvali na konzultační den, v rámci kterého budou moci hovořit se zástupci programu Výzkum a teorie audiovize o svých zamýšlených projektech. Tyto konzultace se týkají uchazeček a uchazečů z FAMU i mimo ni! Den se uskuteční 21. dubna 2023.

Individuální konzultace je možné využít v rozmezí 14:30–16:30. 

Prosíme uchazeče a uchazečky, aby se předem zapsali/y do tabulky na konkrétní čas zde https://amu365.sharepoint.com/:x:/s/sp-site-dsp-vta-famu/Edq6SR2jb8JOiXCTZ87A9QoB5JBXAtFnYSUoQH6E_wz6qw?e=2X02sx.

Pro ty, kteří se nemohou dostavit osobně, bude umožněno konzultovat on-line na platformě Teams (odkaz bude odeslán konkrétním zájemcům předem na e-mail.)

5. dubna 2023