Random Image

VÝSTAVA STUDENTEK CAS

Mytologická hříčka moderní společnosti. Rozpad korporátní kultury. Jaké postavy tvoří svět, ve kterém se pohybujeme? Jak moc jsou reálné? Naše ambice daleko přesahují naši vůli cokoli změnit. Můžeme v digitálním prostoru nastavovat zrcadlo současné reality? Nač jej exploatovat všednodenností jako jsme to činili dosud. Dílo Proud/Egregore se prostřednictvím 3D animovaného portrétního filmu zabývá maskou společenské stability a její návazností na problémy v digitální praxi. Tvůrkyně revidují pojmy jako udržitelnost, ekonomika, či resilience a další ve fiktivním prostoru digitálního dramatu. V jeho středu stojí novodobý „kmen“ nezávisle působících, přesto však propojených postav, které ztělesňují ojedinělé kvality a symbolicky ilustrují některé sociální koncepty. Multimediální socha „totem“ vytvořená ze syntetických i organických materiálů, z artefaktů tohoto kmene a umožní tak divákovi vhled do mikropolitiky vztahů i způsobu života jeho účastníků.

Zveme vás na výstavu studentek Centra audiovizuálních studií FAMU Gabriely PalijovéŽil Julie Vostálkové s názvem Proud/Egregore ve vestibulu metra Můstek. Vernisáž se koná 30. srpna 19:00, výstava potrvá do konce září.

25. srpna 2022