Random Image

VÝSLEDKY VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU

Ve dnech 8. až 10. března 2022 proběhly doplňovací volby do Akademického senátu FAMU.

Komise konstatovala, že volby proběhly řádně a regulérně, v souladu s volebním a jednacím řádem AS FAMU. Bylo zaregistrováno celkem 1015 volebních hlasů. Akademická obec FAMU čítá k datu voleb 662 oprávněných voličů. Hranici 25 % oprávněných voličů nutnou pro platné uzavření voleb představuje 166 oprávněných voličů. Hlasovalo 295 členů a členek Akademické obce FAMU.

Volební účast: 44.56 %
V souladu s článkem 2.12. Volebního řádu AS FAMU jsou volby platné.
 

VÝSLEDKY VOLEB

Pedagogická komora (v závorce počet hlasů)

Zvolení členové AS FAMU (bez titulů):

1. Stojáková Karla (167 hlasů)
2. Kořínek David (139 hlasů)
3. Marek Petr (127 hlasů)

Náhradníci pro kooptaci do AS FAMU:

1. Vajchr Marek (114 hlasů)
2. Procházka Radim (113 hlasů)
3. Sýkora Andrej (85 hlasů)

Studentská komora (v závorce počet hlasů)

Zvolení členové AS FAMU (bez titulů):

1. Šulc Marie Anna (158 hlasů)

Náhradníci pro kooptaci do AS FAMU:

1. Imrich Martin (112 hlasů)

Protokol z průběhu voleb ke stažení zde. 

10. března 2022