Random Image

VÝSLEDKY VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU

Ve dnech 3. a 4. března 2021 proběhly doplňovací volby do Akademického senátu FAMU.

Komise konstatovala, že volby proběhly řádně a regulérně, v souladu s volebním a jednacím řádem AS FAMU. Bylo zaregistrováno celkem 402 volebních hlasů.

Akademická obec FAMU čítá k datu voleb 628 oprávněných voličů. Hranici 25 % oprávněných voličů nutnou pro platné uzavření voleb představuje 157 oprávněných voličů.

Ze součtu podpisů oprávněných voličů, kteří odevzdali své hlasy, na seznamech pedagogů a studentů vyplývá, že voleb se zúčastnilo 402 členů akademické obce.

Volební účast: 64%

V souladu s článkem 2.12. Volebního řádu AS FAMU jsou volby platné.

 

VÝSLEDKY VOLEB

Pedagogická komora (v závorce počet hlasů)

Zvolení členové AS FAMU (bez titulů):

1. Michal Šimůnek (162 hlasů)
2. David Jařab (155 hlasů)

Náhradníci pro kooptaci do AS FAMU:

1. Marek Vajchr (143 hlasů)
2. Vít Klusák (139 hlasů)
3. Tomáš Oramus (87 hlasů)


Studentská komora (v závorce počet hlasů)

Zvolení členové AS FAMU (bez titulů):

1. Martin Polák (182 hlasů)
2. Helena Fikerová (178 hlasů)
3. Ondřej Lukeš (166 hlasů) 

Náhradníci pro kooptaci do AS FAMU:

1. Širín Nafariehová (161 hlasů)
2. Asmi Chandola (148 hlasů)
3. Rozálie Brožková (144 hlasů)

4. března 2021