Random Image

VÝSLEDKY VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU AMU NA FUNKČNÍ OBDOBÍ 2024-2027

Ve dnech 5. a 6. března 2024 proběhly volby do Akademického senátu Akademie múzických umění v Praze (AS AMU), kterým předcházely prezentace kandidátů*ek. Volby se konaly výhradně elektronicky.
 
Volební komise zasedla dne 6. března 2024 ve 20:00 hod. po skončení druhého, závěrečného dne voleb v zasedací místnosti rektorátu AMU.
 
Komise konstatovala, že volby proběhly řádně a regulérně, v souladu s volebním řádem AS AMU.

Bylo odevzdáno celkem DAMU 355, FAMU 158, HAMU 219 volebních lístků, z toho DAMU 355, FAMU 158, HAMU 219 platných lístků a 0 neplatných lístků. Volební účast: DAMU 58,58 %, FAMU 26,64 %, HAMU 36,26 %

VÝSLEDKY VOLEB

Zvolení*é členové*ky za jednotlivé fakulty (bez titulů)

DAMU

Pedagogická komora (za čárkou počet hlasů)
1. Linda Dušková, 187 hlasů
2.-3. Michal Lázňovský, 139 hlasů
2.-3. Pavel Zajíček, 139 hlasů

Náhradníci*ice *)
4. Daniela Jobertová, 136 hlasů  
5. Jitka Goriaux, 120 hlasů  
6. Jakub Korčák, 95 hlasů

Studentská komora (za čárkou počet hlasů)
1. Elisa Speváková, 194 hlasů
2. Tomáš Adel, 183 hlasů

Náhradník *)
3. Tobiáš Nevřiva, 170 hlasů

FAMU

Pedagogická komora (za čárkou počet hlasů)
1. Alice Růžičková, 101 hlasů
2. Martin Ožvold, 82 hlasů
3. Jitka Hejtmanová, 73 hlasů

Náhradník *)
4. Pavel Rejholec, 59 hlasů

Studentská komora (za čárkou počet hlasů)
1. Tomáš Hlaváček, 97 hlasů
2. Barbora Aradská, 81 hlasů  

Náhradnice *)
3. Lucie Sasínová, 60 hlasů

HAMU

Pedagogická komora (za čárkou počet hlasů)
1. Ondřej Urban, 106 hlasů
2. Ivo Kahánek, 99 hlasů
3. Noemi Zárubová, 93 hlasů

Náhradníci*ice *)
4. Lucie Hayashi, 82 hlasů  
5. Jan Dušek, 53 hlasů  
6. Helena Kaupová, 36 hlasů

Studentská komora (za čárkou počet hlasů)
1. Martin Bělohlávek, 42 hlasů
2. Pavol Praženica, 39 hlasů

Náhradníci*ice *)
3. Anna Gaálová, 37 hlasů  
4. Jakub Nekvasil, 36 hlasů  
5. Jiří Stivín, 36 hlasů  
6. Samuel Loj, 35 hlasů  
7. Alfred Habermann, 33 hlasů  
8. Blanka Konvalinková, 33 hlasů  
9. Nela Štarková, 28 hlasů  
10. Tim Kadlec, 28 hlasů  
11. Blanka Šindelářová, 23 hlasů  
 12. Jáchym Kubias, 15 hlasů

S ohledem na skutečnost, že mezi kandidáty za HAMU do studentské komory AS AMU došlo k rovnosti hlasů, rozhodla volební komise v souladu s čl. 2 odst. 14 Volebního řádu AS AMU o konečném pořadí losem.

*) v souladu s článkem 2 odst. 15 Volebního řádu AS AMU

Všem zvoleným gratulujeme!

Filip Malý, předseda volební komise AS AMU

7. března 2024