Random Image

VÝSLEDKY: ÚČAST FAMU V CANNES 2022

Na výzvu k účasti se sešlo 41 přihlášek. Komise ve složení děkanka FAMU Andrea Slováková, proděkan pro zahraniční záležitosti David Čeněk, vedoucí Studia FAMU Ondřej Šejnoha a vedoucí studijního oddělení Eliška Pičmanová rozhodovala na základě následujících kritérií:

  • splnění podmínek výzvy (např. včasné zaslání podkladů, studium v akreditovaném programu)
  • kvality a míry konkrétnosti motivačního dopisu a projektu
  • studijních výsledků

Jelikož se jedná o pilotní projekt, který by mohl být začátkem každoroční spolupráce mezi Festivalem v Cannes a naší fakultou, studenti a studentky FAMU budou mít možnost ucházet se o účast i v dalším roce. Na začátku zimního semestru akademického roku 2022/23 se uskuteční setkání s vašimi kolegy a kolegyněmi, kteří/které pobyt letos absolvují, a zároveň budete mít možnost informovat se na výzvu Cannes 2023.

Seznam vybraných studujících v abecedním pořadí (vzhledem k vysokému počtu přihlášených a dobré kvalitě projektů jsme navýšili počet míst na 6):

Jan ČERNÝ (KSD)
Terézia HALAMOVÁ (KR)
Lukáš JANIČÍK (KSS)
Agáta KOLÁŘOVÁ (KP)
Vojtěch KONEČNÝ (KR)
Shen-hao YANG (FI)

Seznam náhradníků v pořadí dle získaných bodů:

Ondřej LUKEŠ (KP)
Damián VONDRÁŠEK (KR)
Sheida SHEIKHHA (FI)
Matouš MACHÁČEK (KP)

Náhradníci budou osloveni, pokud by se nemohl zúčastnit někdo z vybraných studujících.
Vybraní/é studenti/ky budou osloveni e-mailem za účelem informování o detailech praktické organizace.
Každý účastník získá zvláštní akreditaci, která mu umožní vstup na následující aktivity (viz níže).

Fakulta hradí ubytování v místě konání festivalu (v době od 17.-24.5.2022) a cestu (obousměrnou letenku Praha-Nice s kabinovým zavazadlem). Zároveň poskytneme organizační podporu pro setkání s profesionály z filmového průmyslu (bude řešeno individuálně).

Zástupci festivalu v Cannes potvrdili následující program:

  • přístup na program soutěžní sekce Un Certain regard
  • vstup na projekce Cannes Classics
  • vstup na projekce v rámci sekce Zvláštní uvedení
  • přístup na program Séances du lendemain  (tato sekce obsahuje filmy ze sekce Hlavní soutěž a filmy uvedené mimo soutěž, které jsou promítány den po slavnostní premiéře)
  • vstup na filmový trh Marché du film (pouze možnost přístupu ke stánkům vystavovatelů)
  • účast na setkáních filmových škol organizovaných festivalem v Cannes

22. února 2022