Random Image

VÝSLEDKY PROJEKTU OIRFET

Projekt OIRFET (Open innovative resources for filmmaking education and training) je výsledkem dlouhodobé spolupráce čtyř filmových vysokých škol (Filmové školy v Lodži, pražské FAMU, bratislavské VŠMUADU v Záhřebu). Projekt byl financován v rámci strategického partnerství Erasmus+ a jeho výsledky byly úspěšně prezentovány na mezinárodní konfrenci asociace GEECT v Lodži (více o konferenci zde).

Cílem tohoto světově unikátního projektu bylo vytvořit výukový materiál sloužící specifickým potřebám při výuce filmového střihu. Z intenzivní spolupráce 20 pedagogů a 80 studujících vzešla filmová cvičení na témata Prostoru, Času, Subjektivního pohledu a Vizuálního stylu. Cvičení jsou určena zejména studujícím a pedagogům středních a vysokých škol s filmovým zaměřením.

Všechna cvičení jsou zdarma dostupná na stránce:
http://montage.edu.eu/

Úkolem pro studující a pedagogy FAMU bylo vytvořit filmové cvičení, které bude v procesu střihové skladby nabízet vysokou variabilitu v kreativním řešení filmového času. Inspirací pro film se stala první úspěšná transplantace lidského srdce v bývalém Československu v roce 1968. Scénáristou a režisérem se stal student KSS Ondřej Nuslauer. Pedagogické vedení měli na starosti Tomáš Doruška, Michal Reich, Ivo Trajkov, Martin Čihák, Adam Brothánek.

Projekt OIRFET běžel od 21. 12. 2018 do 20. 12. 2021.

FAMU vedoucí řešitel: MgA. Tomáš Doruška, Katedra střihové skladby
FAMU odborný asistent: MgA. Adam Brothánek, Katedra střihové skladby
Projektová manažerka: Silvie Demartini

1. února 2022