Random Image

VÝSLEDKY DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU

Ve dnech 5. a 6. 3. 2024 proběhly doplňovací volby do Akademického senátu Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (AS FAMU), kterým dne 1. 3. 2024 předcházely prezentace všech kandidátek a kandidátů na shromáždění Akademické obce FAMU, stejně tak na webových stránkách FAMU. Tímto všem zúčastněným děkujeme za jejich prezentace. Volby proběhly v souladu s vyhlášením AS FAMU ze dne 1. 12. 2023 hybridní formou, a to 5. 3. od 10:00 do 24:00 elektronicky a 6. 3. od 10:00 do 19:00 prezenčně v budově FAMU, Smetanovo nábř. 2, učebna U7 za přítomnosti volební komise.

Přítomní členové komise prezenčně: Petra Dominková, Petr Oukropec, Josef Tichý

Komise konstatovala, že volby proběhly řádně a regulérně, v souladu s volebním a jednacím řádem AS FAMU ze dne 22. 12. 2020.

Bylo odevzdáno celkem 213 volebních lístků, z toho 2 neplatné. Akademická obec FAMU čítá k datu voleb 693 oprávněných voličů. Hranici 25 % oprávněných voličů nutnou pro platné uzavření voleb představuje 174 oprávněných voličů.

Volební účast: 30,74 %.

V souladu s článkem 2.12. Volebního řádu AS FAMU jsou volby platné.

Výsledky voleb:

Pedagogická komora (v závorce počet hlasů)
Zvolení členové AS FAMU (bez titulů)

1. Kamila Zlatušková (154)
2. Martin Ožvold (112)

Studentská komora (bez titulů)
Zvolení členové AS FAMU

1. Jan Čadek (126)
2. Mikoláš Arsenjev (106)
3. Sarah Slavíčková (77)

 

Náhradníci pro kooptaci do AS FAMU *)

1. Barbora Aradská (62)
2. Tomáš Hájek (56)
3. Johana Ožvold (48)
4. Sergen Kahraman Çotak (29)


*) v souladu s článkem 3.2. Volebního řádu AS FAMU)

Všem zvoleným gratulujeme.

6. března 2024