Random Image

VÝSLEDKY DÍLČÍ-DOPLŇOVACÍ VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU

Ve dnech 19. až 20. 2. 2024 proběhly Dílčí doplňovací volby do Akademického senátu Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (AS FAMU), kterým 15. 2. 2024 předcházely prezentace všech kandidátů na shromáždění akademické obce FAMU, stejně tak na webových stránkách FAMU. Tímto všem zúčastněným děkujeme za jejich prezentace.

Volby probíhaly v hybridní formě, a to 19. 2. od 10:00 do 24:00 elektronicky a 20. 2. od 10:00 do 19:00 prezenčně v budově FAMU, Smetanovo nábř. 2, učebna U7 za přítomnosti volební komise.

Komise konstatovala, že volby proběhly řádně a regulérně, v souladu s Volebním řádem AS FAMU ze dne 17. 1. 2024 a Jednacím řádem AS FAMU ze dne 22. 12. 2020 (vnitřní předpisy zde).

Statistiky:

  • Bylo odevzdáno celkem  217 hlasů, všechny byly platné.
  • Akademická obec FAMU čítá k datu voleb 699 oprávněných voličů.
  • Hranici 25 % oprávněných voličů nutnou pro platné uzavření voleb představuje 175 oprávněných voličů.
  • Volební účast: 31 %.

V souladu s článkem 2.10. Volebního řádu AS FAMU jsou volby platné.

Výsledky voleb:

Studentská komora (bez titulů)
Zvolení členové AS FAMU

1. Jan Čadek (163 hlasů)

Náhradníci pro kooptaci do AS FAMU *)

1. Tomáš Hájek (54 hlasů)

*) v souladu s článkem 2.13. Volebního řádu AS FAMU)

Sledujte volební portál Volby 2024 pro aktuální informace k volebnímu jaru na FAMU.

 

21. února 2024