Random Image

VÝNOS DĚKANKY Č. 9 /2020 VYDANÝ V NÁVAZNOSTI NA MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ K OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI STUDENTŮ NA FAMU

Tento výnos ruší a nahrazuje předešlý Výnos děkana č. 7/2020.

Osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole je povolena, a to v následujících případech:

a) při práci ve skupinách o maximálním počtu 15 lidí

Tam, kde je možné nahradit osobní výuku distanční formou, je distanční forma nadále možná. V případech početnějších skupin studentů je nadále nutná distanční forma. V případech, kdy pedagog/pedagožka spadá do ohrožené skupiny obyvatel, je až do odvolání distanční forma výuky, zkoušení a konzultací preferovaná.

Student se smí účastnit činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek:

  • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • u vstupu do zkušební či vyučovací místnosti provede dezinfekci rukou,
  • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Text tohoto čestného prohlášení je na webu a současně je k dispozici při vstupu do budovy.

Studenti se mohou pohybovat a pobývat v rámci výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob. Vedení FAMU však důrazně doporučuje ochranné prostředky dýchacích cest nadále v prostorách školy nosit, a to především v uzavřených nebo obtížně větratelných prostorech.

b) při praktické výuce, a to v neomezeném počtu (natáčení, focení, instalace výstav apod.)

Pokyny pro praktickou výuku – natáčení jsou průběžně upřesňovány Studiem FAMU – ZDE.

c) při konání hromadných školních akcí ve venkovních i vnitřních prostorách (např. hudební, filmová a další umělecká představení). Konání těchto akcí je ale umožněné pouze s účastí nejvýše 300 osob přítomných ve stejný čas a musí být dodržována následující pravidla:
-  je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých,
-  je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou
-  vyjma výkonných umělců platí pro ostatní účastníky zákaz pohybu a pobytu v daném prostoru bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška aj.

Výše uvedená opatření nabývají účinnosti ode dne 25. května 2020.

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA  
Děkanka FAMU

 

25. května 2020