Random Image

VÝNOS DĚKANKY Č. 21/2020 - DISTANČNÍ A PREZENČNÍ VÝUKA NA FAMU OD 1. ŘÍJNA 2020

Výnos děkanky č. 21/2020 - Distanční a prezenční výuka na FAMU od 1. října 2020

S ohledem na aktuální nařízení byl pro výuku na FAMU vytvořený „semafor“, vyznačující, které předměty se budou vyučovat výhradně distančně, které v určitých podobách hybridnosti a které budou probíhat prezenčně, na základě výjimky o praktické výuce a umělecké práci.

Semafor předměty rozděluje do 3 kategorií:

Zelený = může se realizovat prezenčně. Spadá pod výjimku o umělecké práci a praktické výuce. Je nutné dodržovat následující pravidla: (1) maximální počet přítomných je 15 včetně pedagoga/pedagožky; (2) realizovat v místě (možné s ohledem na počasí i venku) nebo v místnosti, která umožňuje 1,5 m rozestupy mezi přítomnými. Pokud je místnost menší, může být přítomných pouze tolik lidí, kolik umožňují 1,5 m rozestupy; (3) dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření (roušky, dezinfekce rukou, popřípadě používání gumových rukavic), jak jsou uvedena ve Výnosech děkanky č. 18, 19 a 20/2020 a v pravidlech pro filmovou výrobu vydávaných Studiem FAMU.

Oranžový = částečně prezenčně, resp. hybridně. O konkrétní podobě výuky bude studující informovat pedagog/pedagožka, jedná se zejména o tyto podoby: jedno nebo část setkání proběhne prezenčně (za dodržení pravidel „zelených“ předmětů) a zbytek výuky online; část účastníků výuky je přítomných na místě (typicky např. pedagog a host) a část online (studenti/ky nebo jejich část).

Červený = kompletně distančně. Vyučující mohou využívat k realizaci výuky místnosti na katedrách vybavené technikou pro distanční výuku. Ke sdílení audiovizuálních materiálů k výuce je doporučeno využití CDÚSF (centrálního datového úložiště Studia FAMU) – pokyny k použití platformy zde.

Individuální konzultace v prostorách školy jsou možné.

Rozdělení předmětů do jednotlivých kategorií najdete na webových stránkách zde.

Vedoucí katedry anebo jí/m poveřený/á pracovník/pracovnice katedry zajistí, aby byly kategorie předmětů a způsob jejich realizace komunikovány všem vyučujícím i studujícím.

Tento výnos nabývá účinnosti ode dne 1. října 2020.

Děkuji za spolupráci.

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
děkanka

2. října 2020