Random Image

VÝNOS DĚKANKY Č. 11_VYDANÝ V NÁVAZNOSTI NA MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ K OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI STUDENTŮ NA FAMU

Tento výnos ruší a nahrazuje Výnos děkanky č. 9/2020.

Osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole je povolena, a to při respektování těchto pravidel:

a) při práci ve skupinách

Tam, kde je možné nahradit osobní výuku distanční formou, je distanční forma nadále možná. V případech, kdy pedagog/pedagožka spadá do ohrožené skupiny obyvatel, je až do odvolání distanční forma výuky, zkoušení a konzultací preferovaná.

Student se smí účastnit činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek:

  • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • u vstupu do zkušební či vyučovací místnosti provede dezinfekci rukou,
  • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • ve skupinách jsou dodržovány rozestupy mezi přítomnými 1,5 metru.

Studenti se mohou pohybovat a pobývat v rámci výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5. Vedení FAMU však doporučuje ochranné prostředky dýchacích cest nadále v prostorách školy nosit, a to především v uzavřených nebo obtížně větratelných prostorech, anebo v situacích, kdy je ve skupině minimálně jeden člověk, který použití roušek preferuje.

b) při praktické výuce, a to v neomezeném počtu (natáčení, focení, instalace výstav apod.)

Pokyny pro praktickou výuku – natáčení jsou průběžně upřesňovány Studiem FAMU – ZDE.

c) při konání hromadných školních akcí ve venkovních i vnitřních prostorách (např. hudební, filmová a další umělecká představení). Konání těchto akcí je ale umožněné pouze s účastí nejvýše 500 osob přítomných ve stejný čas a musí být dodržována následující pravidla:

  • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 1,5 metru, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých,
  • je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou,
  • vyjma výkonných umělců platí pro ostatní účastníky doporučení pohybu a pobytu v daném prostoru s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška aj.

Výše uvedená opatření nabývají účinnosti ode dne 12. června 2020.

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA  
Děkanka FAMU

 

12. června 2020