Random Image

VYHLEDÁVÁNÍ FILMŮ V ONLINE KATALOGU KNIHOVNY

Dosud mohli studenti i pedagogové vyhledávat filmy pouze na počítačích přímo v knihovně (v tzv. Interním katalogu knihovny FAMU). Nyní máte možnost dostat se do tohoto katalogu i mimo knihovnu.
Stačí jít na stránky veřejného online Katalogu knihovny FAMU a vpravo nahoře se přihlásit do svého čtenářského účtu. Vyplňte své běžné přihlašovací údaje (jako do KOS). Poté na horní liště v nabídce „výběr katalogů“ zvolte „Interní katalog knihovny FAMU“.
Zda vyhledáváte v interním nebo veřejném online katalogu, snadno poznáte i podle barevného rozlišení obou katalogů. Viz také návodné obrázky. Návod na přístup do Interního katalogu knihovny FAMU najdete rovněž na webové stránce Knihovny FAMU (hlavní stránka knihovny, pravý sloupec, část „Online knihovna“). 

Zpět na stránky knihovny

7. června 2022