Random Image

VYHLÁŠENÍ VÝZVY NA PODPORU UMĚLECKÉHO VÝZKUMU A S NÍM SPOJENÉ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI PRO ROK 2022-2023

Vyhláška prorektorky pro vědecko-výzkumnou a umělecko-výzkumnou činnost č. 2/2022 

Prorektorka pro vědecko-výzkumnou a umělecko-výzkumnou činnost AMU v Praze vyhlašuje v rámci podpory budování vědecké infrastruktury AMU z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace výzvu:  

Podpora uměleckého výzkumu a s ním spojené publikační činnosti pro rok 2022-2023 

Cílem výzvy je podpora projektů z oblasti uměleckého výzkumu, vycházejících z výzkumu skrze umění (v němž je umělecká praxe předmětem i prostředkem výzkumu). Výstupem takovéhoto výzkumu může být např. galerijní instalace, performance, hudební dílo, video apod. v kombinaci s výzkumným textovým či textově-audio-vizuálním publikačním výstupem. 

Více zde: https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-na-amu/umelecky-vyzkum/

29. června 2022