Random Image

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU

V důsledku vypršení mandátu čtyřem členům Akademického senátu FAMU (dále AS FAMU) vyhlašuje AS FAMU doplňovací volby. Uskuteční se v termínech 8.-10. března 2022.

Volby proběhnou 8. ,9. a 10. 3. 2022 v hybridní formě:
od 8. 3. 10:00 do 9.3. 17:00 elektronicky na adrese https://volby.amu.cz/
10. 3. 10:00 - 17:00h prezenčně v budově FAMU, Smetanovo nábř. 2, učebna U7, 3. patro.

Do AS FAMU se volí 3 členská místa AS FAMU z řad akademických pracovníků/ pracovnic a 1 členské místo AS FAMU z řad studentů/studentek. Každý člen/členka akademické obce má právo volit. Kandidovat může každý člen/členka akademické obce FAMU s těmito výjimkami: funkce senátora je neslučitelná s funkcí děkana a proděkana, kandidatura je neslučitelná s členstvím ve volební komisi. Je-li student zároveň akademickým pracovníkem, může volit a být volen pouze do pedagogické komory. Více informací ve Volebním řádu AS FAMU. Uzávěrka pro přijímání nominací kandidujících do AS FAMU v listinné podobě s podpisem navrhovatele a písemným souhlasem navrhovaného byla stanovena na 7. 2. 2022 14:00 pro doručení k rukám předsedy AS FAMU na sekretariát děkanátu FAMU. Nominační lístek naleznete zde. Nejpozději dne 15. 2. 2022 bude na webu FAMU v aktualitách a na úřední desce FAMU zveřejněna kandidátka nominovaných a dne 3. 3. 2022 v 18:00 proběhne shromáždění akademické obce FAMU (dle aktuální epidemické situace v učebně U1, případně online).

Za AS FAMU Petr Marek, předseda

10. ledna 2022