Random Image

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE CENY ZA NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU PRÁCI FAMU

Cenu za nejlepší diplomovou práci FAMU za akademický rok 2019/20 získal Evgenii Smirnov z Katedry fotografie za Infrared imaging as artistic means in photography. Čestné uznání pak bylo uděleno Vendule Guhové, absolventce Centra audiovizuálních studií, za diplomovou práci nazvanou Radiofonické skladby Pavla Novotného. Vítěz první ceny získává odměnu 10 000 Kč.

Odborná komise ve složení Andrea Slováková (děkanka FAMU), Helena Bendová (proděkanka FAMU pro vědu a výzkum) a Martin Šrajer (filmový badatel a kritik působící mj. jako redaktor časopisů Film a doba a Filmový přehled) gratulují oceněným. Svůj výběr, z původně 11 nominovaných diplomových prací, odůvodnili takto:

Hlavní cena
Evgenii Smirnov: Infrared imaging as artistic means in photography

Autor ve svém zasvěceném, logicky strukturovaném textu čtivě, přehledně a s pomocí řady názorných příkladů zkoumá historický vývoj i stávající možnosti využití infračerveného světla v umělecké fotografii. Komise považuje text za výjimečný z hlediska obsahové objevnosti a důsledné práce s odbornou literaturou i kriticky analytické reflexe děl.


Zvláštní uznání
Vendula Guhová: Radiofonické skladby Pavla Novotného

Autorka v rámci svého původního výzkumu představuje tvůrce z nedominantního proudu zvukového umění, důsledně pracuje s prameny a také kontextualizuje analyticky dosud málo zpracovanou oblast audio tvorby. Autorka rovněž vhodně využívá svoje znalosti vycházející z praktické zkušenosti s tvorbou, díky níž se koncepčně vztahuje také k rozebíraným tvůrčím metodám.

Oba oceněné texty si můžete přečíst na odkazech výše.

27. listopadu 2020