Random Image

VYHLÁŠENÍ PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE AMU PRO ROK 2023

V souladu s čl. 3 odst. 1 výnosu rektora č. 9/2020 (dále „Výnos“) a na základě pověření výkonem příslušné agendy č. PID AMU/22/023097 ze dne 30. 9. 2022 je vyhlášena Projektová soutěž AMU pro rok 2023.

Uzávěrka soutěže: 28. listopadu 2022 ve 13:00 - podávání přihlášek na jednotlivých fakultách

Více informací na stránkách soutěže

20. října 2022