Random Image

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÉHO STUDIA FAMU

Senát FAMU schválil dne 30. března 2021 znění podmínek přijímacího řízení do doktorského studijního programu Výzkum a teorie audiovize. Jedná se o čtyřletý prezenční vědecko-výzkumný doktorský studijní program zaměřený na teoretické a historické bádání spjaté s oblastmi filmu, televize, fotografie, nových médií, počítačových her a dalších audiovizuálních médií. Podávání přihlášek bude otevřeno od 1. května do 31. května. Kompletní text podmínek přijímacího řízení viz příloha.

Podmínky přijímacího řízení DSP 2021

31. března 2021