Random Image

VYHLÁŠENÍ DÍLČÍCH DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU

V důsledku ukončení členství jednoho člena Akademického senátu FAMU (dále AS FAMU) a neexistence náhradníka z posledních voleb vyhlašuje AS FAMU dílčí doplňovací volby. 

  • Volby proběhnou 19. a 20. 2. 2024 v hybridní formě:

- 19. 2. 10:00 - 24:00 elektronicky na adrese https://volby.amu.cz/
- 20. 2. 10:00 - 19:00 prezenčně v budově FAMU, Smetanovo nábř. 2, učebna U7.

  • Do AS FAMU se volí 1 členské místo AS FAMU z řad studentů/studentek na funkční období, končící 16. 3. 2024.
  • Každý člen/členka akademické obce má právo volit.
  • Kandidovat může každý student FAMU, který není zároveň akademickým pracovníkem FAMU.
  • Kandidatura je neslučitelná s členstvím ve volební komisi.
  • Více informací ve Volebním řádu AS FAMU schváleného AS AMU dne 17. 1. 2024.
  • Uzávěrka pro přijímání nominací kandidujících do AS FAMU v listinné podobě s podpisem navrhovatele a písemným souhlasem navrhovaného byla stanovena na 29. 1. 2024 ve 14:00 pro doručení k rukám předsedy AS FAMU na sekretariát děkanátu FAMU.
  • Nominační lístek naleznete zde.
  • Nejpozději dne 29. 1. 2024 bude na webu FAMU v aktualitách a na úřední desce FAMU zveřejněna kandidátka nominovaných a dne 15. 2. 2024 v 19:30 proběhne shromáždění akademické obce FAMU (v Referenční projekci Studia FAMU a online).

Za AS FAMU
Radim Procházka
předseda 

19. ledna 2024