Random Image

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

Dne 15. 2. 2021 bylo vyhlášeno 2. kolo Studentské grantové soutěže (SGS) FAMU, která je určena na podporu vědecko-výzkumné činnosti studentů magisterského a doktorského studijního programu FAMU pro období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, s termínem uzávěrky pro podávání žádostí 8. 3. 2021 (do 12:00).

Maximální požadované náklady projektu mohou činit max. 250 000 Kč, přerozděleno v tomto kole může být být až 503 000 Kč.

Pravidla soutěže a ostatní související dokumentaci nalezne na webových stránkách fakulty zde.

Projektovou žádost důrazně doporučujeme průběžně konzultovat jak s proděkankou pro vědu a výzkum, Helenou Bendovou, po obsahové a metodologické stránce, tak s metodičkou pro vědu a výzkum, Silvií Demartini, ohledně rozpočtové části projektu.

18. února 2021