Random Image

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ODBORNÉ/HO ASISTENTA/ASISTENTKY KATEDRY PRODUKCE FAMU

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborné/ho asistenta/asistentky Katedry produkce.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

 • Pedagogické působení formou přednášek a seminářů
 • Vedení praktických, případně i teoretických bakalářských a magisterských prací
 • Účast na klauzurách, přijímacím řízení a v komisích státních zkoušek

Požadavky:

 • Ukončené VŠ vzdělání uměleckého zaměření
 • Schopnost vést semináře se zaměřením na řízení výroby televizních a filmových audiovizuálních děl (AVD) a problematiku televizních vysílatelů v ČR a ve světě
 • Praxe v oboru min. 15 let
 • Dobré organizační schopnosti
 • Dobrý přehled o české i světové kinematografii a televizní problematice v ČR i ve světě
 • Praxe v oblasti televizní produkce, výroby AVD a řízení výroby AVD
 • Schopnost přednášet v anglickém jazyce vítána

Předpokládané datum nástupu:

 • únor 2021

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

 • 0,2

Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail
 • strukturovaný pracovní životopis
 • přehled odborné činnosti
 • návrh sylabů a anotací výuky v oblasti výroby televizních a filmových AVD a problematiky televizních vysílatelů
 • motivační dopis

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 10. ledna 2021 elektronicky na sekretariát děkanky na adresu kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět Výběrové řízení KP.
Výběrové řízení se uskuteční v lednu 2020 formou posouzení předložených materiálů a pohovoru.
Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.czwww.famu.cz.

Upozornění:

Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/

V Praze dne 10. 12. 2020                           
PhDr. Mgr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
Děkanka FAMU

 

10. prosince 2020