Random Image

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA PRO KATEDRU HERNÍHO DESIGNU FAMU – PEDAGOG/PEDAGOŽKA TEORETICKÝCH PŘEDMĚTŮ

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro Katedru herního designu FAMU – pedagog/pedagožka teoretických předmětů. Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU ze dne 19. ledna 2017, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

 • výuka předmětu Game art a artové hry a případně dalších teoretických předmětů zaměřených na herní design a tvorbu počítačových her
 • účast při přijímacím řízení oboru herní design, při klauzurních zkouškách, účast ve zkušební komisi státní závěrečné zkoušky a na studijních soustředěních katedry
 • vedení a oponování státních závěrečných prací studentů

Předpokladem pro účast ve výběrovém řízení je:

 • vysokoškolské vzdělání
 • publikační činnost v oblasti herních studií
 • pedagogická praxe
 • organizační schopnosti, systematičnost, flexibilita
 • znalost anglického jazyka slovem a písmem

Datum nástupu: cca září 2021

Pracovní úvazek:  0,2

platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, email
 • strukturovaný životopis
 • kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání
 • motivační dopis
 • vlastní nástin koncepce výuky

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 13. 4. 2021 elektronicky na e-mailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení Herní design – Game Art. Výběrové řízení se uskuteční nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášek.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.czwww.famu.cz.

Upozornění:

Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/

V Praze dne 12. 3. 2021                           

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
děkanka FAMU

12. března 2021