Random Image

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA VEDOUCÍ/HO KATEDRY FOTOGRAFIE FAMU

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na místo akademické/ho pracovníka/pracovnice a vedoucí/ho Katedry fotografie FAMU.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 4) a odst. 3), a dále § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání
 • Odborná a profesní znalost současné fotografie a výtvarného umění
 • Pedagogická praxe min. 5 let
 • Znalost anglického jazyka slovem a písmem výhodou
 • Organizační zdatnost, systematičnost, samostatnost, flexibilita a schopnost individuálního přístupu ke studujícím
 • Občanská bezúhonnost

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

 • 1,0 nebo dle dohody
 • Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Předpokládaný nástup:

 • 1. 10. 2022

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. Jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail.
 2. Strukturovaný pracovní životopis.
 3. Přehled odborné činnosti.
 4. Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání.
 5. Koncepce rozvoje studijního programu (oboru) Fotografie i Photography a katedry na následující tři roky s ohledem na vytvoření pluralitního prostředí, v němž se studující rozvíjejí na základě svého estetického zaměření, tvůrčích aspirací a jedinečného talentu.  
 6. Definování profilu absolventa bakalářského a magisterského studia. Definování rozsahu rámcového obsahu osvojených praktických dovedností a teoretických znalostí.
 7. Definování způsobu výuky vzhledem ke koncepci rozvoje katedry (ateliéry, ročníkový způsob, po cvičeních, kombinace těchto způsobů apod.)
 8. Definování personální politiky katedry pro studijní program v českém i anglickém jazyce: personální složení (odborníci z praxe, teoretici, profesionální pedagogové, interní a externí pedagogové, apod.)
 9. Návrhy konkrétních forem spolupráce mezi katedrami.

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 27. 7. 2022 elektronicky na emailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení na vedoucí/ho KF. Výběrové řízení se uskuteční formou veřejného slyšení nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášek.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.czwww.famu.cz.

Upozornění: Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju

27. června 2022