Random Image

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA AKADEMICKÉ/HO PRACOVNÍKA/PRACOVNICE PRO KATEDRU ANIMOVANÉ TVORBY FAMU – PEDAGOG/PEDAGOŽKA PRO VÝUKU PROFILOVÉHO PŘEDMĚTU STUDIJNÍHO PROGRAMU ANIMOVANÁ TVORBA

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro Katedru animované tvorby FAMU – pedagog/pedagožka pro výuku profilového předmětu studijního programu Animovaná tvorba.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU ze dne 19. ledna 2017, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

 • výuka předmětu Vizuální vyjadřování pro 2. – 5. ročník studujících katedry animované tvorby
 • vedení tvorby studentských filmů a cvičení
 • vedení bakalářských a magisterských závěrečných prací
 • účast při přijímacím řízení KAT, při klauzurních zkouškách, účast ve zkušebních komisích bakalářského i magisterského stupně a na studijních soustředěních katedry

Požadavkem pro účast ve výběrovém řízení je:

 • VŠ vzdělání v oblasti umění se specializací na animaci;
 • vlastní autorská filmová animovaná tvorba zahrnující v jedné osobě současně scénář, animaci, výtvarno a režii; spolupráce na celovečerních filmech; vlastní autorská volná výtvarná tvorba;
 • znalost počítačových programů pro animaci;
 • zkušenost ze zahraničních stáží;
 • organizační předpoklady, systematičnost, flexibilita a pracovní nasazení
 • vlastní činnost v oboru animace - publikační, pedagogická, dramaturgická
 • schopnost přednášet v anglickém jazyce

Datum nástupu:

 • leden – únor 2022 dle dohody

Pracovní úvazek:

 • 0,4
 • platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail
 • strukturovaný životopis
 • kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání
 • motivační dopis
 • vlastní nástin koncepce výuky

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 18. 12. 2021 elektronicky na e‑mailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení pedagog/pedagožka KAT. Výběrové řízení se uskuteční nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášek.

Upozornění:

Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít zde                             

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA 

děkanka FAMU

18. listopadu 2021