Random Image

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA AKADEMICKÉ*HO PRACOVNÍKA*PRACOVNICE PRO KATEDRU FAMU INTERNATIONAL – PEDAGOG*ŽKA TEORETICKÝCH PŘEDMĚTŮ Z OBLASTI FOTOGRAFIE A FILMU V ANGLICKÉM JAZYCE

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické*ho pracovníka*pracovnice pro Katedru FAMU International – pedagog*žka teoretických předmětů z oblasti fotografie a filmu v anglickém jazyce

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU ze dne 19. ledna 2017, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

 • výuka teoretických předmětů v oblasti fotografie a/nebo filmu, médií a kinematografie v anglickém jazyce;
 • praktická výuka fotografie výhodou;
 • vedení teoretických bakalářských a diplomových prací v českém i anglickém jazyce;
 • všeobecná výuka kulturní orientace spojená s location scouting, production studies a historií a současností reálií a kultury České republiky v anglickém jazyce pro zahraniční studenty z různorodých kulturních zázemí.

Požadavkem pro účast ve výběrovém řízení je:

 • vysokoškolské vzdělání uměleckého anebo uměnovědného zaměření;
 • pedagogická praxe;
 • vynikající znalost anglického jazyka slovem a písmem;
 • kulturní rozhled a znalost současné světové kinematografie;
 • organizační schopnosti, systematičnost, flexibilita.

Nástup: září – říjen 2021

Pracovní úvazek:  0,3

platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • motivační dopis;
 • vlastní nástin koncepce výuky v rozsahu 3 – 6 normostran;
 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail;
 • strukturovaný životopis;
 • kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání.

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 30. 8. 2021 elektronicky na e‑mailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení pedagog FAMU International. Výběrové řízení se uskuteční nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášek.

Upozornění: Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít zde

V Praze dne 30. 7. 2021                                  

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA

děkanka FAMU

30. července 2021